şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: psykhe)
 • ruhsal aygıt
 • latince. ruh
  insanın bilinçli ya da bilinçdışı, tümüyle duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını içerir.

  (bkz: kişisel bilinçdışı)
  (bkz: kollektif bilinçdışı)
 • __hayvanlarla aramızda ki temal fark bizim pisişemizin gelişken olmasıdır.__ der ahmet ümit sultanı öldürmek romanının 277 sayfasında. ben de dedim bu pisişemiz nedir nerede durur. bu da böyle bir anımdır işte

  (bkz: insan pisişesi)

  (bkz: hayvan pisişesi)
 • "psişe bütün bir varlık değildir, çelişkiler barındıran çok katmanlı bir karmaşadır." carl gustav jung - aspects of the feminine

  (bkz: psike/@ibisile)
  (bkz: psişik/@ibisile), ruhsal, psikolojik
 • daire psişenin sembolüdür; platon da psişeyi küre olarak tanımlamıştır. ayrıca (bkz: carl gustav jung)
 • psişe(psyche) jung ekolüne göre kişiliğin tümü demektir. latince'den gelen bu sözcük "ruh" anlamına gelse de günümüzde "zihin" kelimesi ile bağdaştırılmıştır.bilinçli ya da bilinçdışı tüm duygu , düşünce ve davranışları içermektedir.psişe , birbirinden farklı biçimde çalışan ama birbirleriyle etkileşim halinde olan bilinç , kişisel bilinçdışı ve kolektif bilinçdışı sistemlerini içermektedir.
 • jung'un bireyi bir bütün olarak ele almak için analitik psikoloji kuramında kullandığı kavram.
  psişe "ruh", "can" ya da "zihin" anlamında kullanılır. psişe kavramı, insan kişiliğinin tamamını, bir başka ifadeyle bilinçli, bilinçsiz bütün düşünce, duygu ve davranışları içine almakta ve bireyin içind e bulunduğu çevreye uyumunu sağlayan bir kılavuz görevi görmektedir.

  engin geçtan, psişeyi kurumaması için sürekli şu verilmesi gereken bir havuza benzetir. psişe, açık bir sistem olduğu için sürekli bir dengeye ulaşamaz. bu neden sürekli çalışır. uykuda görülen rüyalar da bunun işaretidir. bununla birlikte birey, psişenin etkinliklerinin tümünün farkında olmayabilir. insanların bazı durumlarda rüyalarını hatırlamaması buna örnek gösterilebilir.
 • tüm bilinçli ve bilinçdışı süreçleri ifade eden, jung'un soy ağacı olarak betimlediği kelime. bu soy ağacının en temelinde kavranıp açıklanamaz diye bahsettiği merkez enerji var. merkez enerjinin üstünde en eski insan atalarımızın deneyimleri, etnik gruplar, mitler, kabileler, aileler ve en sonda bireysel psişe yer alıyor. genelden özele tanımladığı süreçte kolektif psişe bireysel psişe ile sonlanıyor.
  ayrıca jung, kolektif bilinçin insanın evrimi süresince elde ettiği ve her insanın beyin yapısında yeniden doğan spritüel mirası içerdiğini savunur.
hesabın var mı? giriş yap