şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kişinin kendi içsel dünyasına (ve hatta diğerlerininkine de) bakabilme kapasitesinin yüksek olması hali. bu introspektif yeteneği gelişkin insan evlatları; kendi benliklerinde olup bitenin analizini muazzam bir şekilde yapabilmenin yanı sıra, etraftakilerin de geçmişte ne gibi koşullardan geçip şu an ne durumda olduklarına dair empatik bir zenginlikle donanmışlardır. içsel veri akışını an be an gözlemleyebilecek kadar başarılı birer ruh-okuyucudurlar.

  bu antiteden yoksun bireylerse komplekse başvururlar ve somatizasyon gibi daha regresif savunma mekanizmaları kullanırlar.

  psikolojik görüş iyice köreldiğindeyse; kendi duygularını tanımlayamayıp, başkalarının reaksiyonlarını okuyamama* şeklinde vuku bulan aleksitimi* belirir.
 • "applebaum (1973) psikolojik zihinliliği, kişinin deneyimlerinin ve davranışlarının altında yatan nedenleri/anlamları öğrenmek amacıyla duygu, düşünce ve eylemler arasındaki ilişkiyi görebilmesi yeteneği olarak psikoanalitik içgörü kavramına yakın bir şekilde tanımlamıştır."

  "conte ve diğerleri (1996) psikolojik zihinliliği kişinin hem kendini anlamasını hem de başkalarının davranış ve motivasyonuna ilişkin ilgisini ve yeteneğini kapsayacak şeklinde tanımlamışlar ve psikolojik zihinliliği kişinin kendini gözlemlemesiyle ilgili olduğu kadar diğerlerini anlamaya dönük bir yapı olarak da görmüşlerdir."

  "grant (2001) psikolojik zihinliliği bir üstbiliş olarak tanımlamış ve “bireyin kendisinin ya da diğerlerinin nasıl ve neden o şekilde davrandığını, düşündüğünü ve hissettiğini sorgulamaya dönük duygusal ve zihinsel bir yatkınlık” (s. 12) olarak ifade etmiştir. boylan’a göre (2006) ise psikolojik zihinlilik düzeyi yüksek olan bir kişi, duygularını anlama yetisine sahip, yeni fikirlere açık, kendini ve başkalarını anlamaya çalışmaya istekli ve kendisinin ve başkalarının davranışlarının altında yatan nedenlere ilgi duyan bir kişidir. nyklícek ve denollet (2009) ise psikolojik zihinliliği bireyin psikolojik durumu ve içsel süreçlerinin farkında olmasına dönük bir ilgi ve yetenek olarak tanımlamışlardır"

  "psikolojik zihinlilik üzerine yapılan çalışmaların çoğunda psikolojik zihinliliğin bir yetenek (applebaum, 1973; mccallum ve piper, 1996) olarak tanımlandığı görülmektedir. hatta bu yapının bir yetenek boyutu olduğu kadar ilgi boyutunu da içerdiği (conte ve diğ., 1996; nyklícek ve denollet; 2009) öne sürülmüştür."

  "yapılan çalışmalar psikolojik zihinliliğin ruh sağlığının olumlu yordayıcılarından birisi olduğunu ortaya koymuştur. örneğin, psikolojik zihinliliği yüksek bireylerin daha atılgan ve sosyal olduğu; depresyon ve kişilerarası çatışma düzeylerinin düşük olduğu (conte, buckley, picard ve karasu 1995); psikolojik zihinliliğin duygusal uyum ile pozitif yönde ilişkili olduğu (trudeau ve reich, 1995) ulaşılan bulgular arasındadır. benzer şekilde, beitel ve cercero (2003) psikolojik zihinliliğin güvenli bağlanma ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. ayrıca psikolojik zihinliliğin dışadönüklük, yaşantılara açıklık ile pozitif, nörotizm ile negatif yönde ilişkili olduğunu saptamışlardır. beitel ve diğerleri (2004) ise psikolojik zihinlilik düzeyleri yüksek bireylerin bilişsel özelliklerinin profilini çıkardıkları çalışmalarında psikolojik zihinliliği yüksek bireylerin esnek, amaç yönelimli ve gerçekçi düşünme eğiliminde olduğunu ortaya koymuşlardır."

  not: bir makaleyi bu şekilde alıntılayarak entry girmemde sakınca var mı bilmiyorum.
  kaynak