şükela:  tümü | bugün
 • roma portre sanatında sakal modasını başlatmış roma imparatoru. kendisinden önce portre ve heykeller sakalsız yapılmaktaydı. çocukluğu yunanistan'da geçtiği için yunan kültürüyle büyümüştür. felsefi yönü oldukça gelişmiştir ve yunan filozoflarına hayranlık duyduğu bilinir. portrelerinde sakallı gösterilmesinin sebebi de, yunan filozoflarına olan ilgisidir, kendisini onlar gibi göstermek ister.
  imparatorluk döneminde roma'da büyük savaşlar yaşanmamıştır. amacı sınırları genişletmek değil, mevcut olanı korumaktır. bu yüzden imparator olduğu süreç 2. pax romana dönemi olarak da anılmaktadır.
 • roma imparatorluğu'nda hadrianus'un oluşturduğu gizli polis örgütü frumentarii, sadık bir vekil yöneticiyle birlikte onun roma dışına kolayca gezilere ve ordu teftişlerine gitmesini sağlıyordu.

  (bkz: hıdırlık kulesi/@ibisile), hadrianus kapısı
  (bkz: edirne)*
  (bkz: memoires d'hadrien)
  (bkz: hadrianus/@ibisile)
 • simon baker'in eski roma kitabında, okuduğumdan hatırladığım kadarıyla roma imparatorluğu'nun ilk sakallı imparatorudur. yunan kültürüne olan hayranlığıyla bilinir ve de bu kültürden etkilenerek erkeklerle ilişkisi olduğu söylenmektedir. ingiltere'de yaptırdığı hadrian duvarı döneme damgasını vurmuştur. sakallı olması en dikkat çeken özelliklerindeydi ki bence sisteme karşı bir başkaldırış olarak bile nitelendirilebilir.
 • 2007 yılında belçikalılar tarafından yapılan kazıda, sagalassos'ta devasa heykelinin başının bulunduğu roma imparatoru. böylesi bir arkeolojik keşifin yaşandığı anda orada bulunabilmek ne heyecanlıdır. şüphesiz.

  yahudi ayaklanmasını 580 bin kişiyi öldürerek bastırmasına karşın bugün daha çok mimarlığa merakı ve nil'de boğulunca tanrılaştırdığı erkek sevgilisi antinous'la anılmaktadır.
 • yunanistan'da doğmuş ve çocukluğunu orada geçirmiş olduğundan yunan kültürü ve felsefesini oldukça benimsemiş ve hayatının birçok alanında bunu dışa vurmuş, bu sebeple hatta kendisine greekling denmeye başlanmış roma imparatoru.

  hayatının büyük bir kısmını gezerek geçirmiş; gittiği yerlerdeki kamu çalışanlarını ve askerleri ziyaret ve teftiş etmiş, eleştirilerde bulunup motive etmiş bir liderdir. günümüz türkiye, yunanistan, suriye, cezayir ve italya toprakları en büyük gezilerini düzenlediği yerlerdir.

  atina'yı tekrar ilim ve kültür merkezi yaptırmak için büyük çalışmalarda bulunmuş hadrianus, kendi dönemine kadar portreler sakalsız bir şekilde resmedilirken yine yunan filozoflarına olan hayranlığı ve onlara benzeme hevesi sebebiyle roma imparatorluğu'ndaki ilk sakallı portrenin de sahibidir.

  edit: format
 • kendi döneminde bastırdığı paralar
  hilal ve yıldız bir yerden tanıdık geldi mi?
 • en önemli 5 roma iktidarından biri olan, ve edirne isminin kendisinden geldiği söylenen roma imparatoru.

  eşcinsel sevgilisi bolu lu antinous'un ölümünden sonra onu tanrı ilan etmiş ve tapınaklar yaptırmıştır.
 • roma imparatorluğu kültürü ve bayındırlığına yaptığı katkılarla en önemli imparatorlardan birisidir.

  m.s. 24 ocak 76'da doğan hadrianus imparatorluğundan önce devletin çeşitli kademelerinde başarılı bir asker olarak birçok savaşta savaştı.

  lejyon subayı, praetor, aşağı pannonia valisi, consul görevlerinden sonra m.s. 117'de suriye valiliği görevine getirildi.

  aynı sene imparator traianus'un kendisi varis gösterdikten sonra vefat etmesi üzerine senatus tarafından resmen imparator ilan edildi.

  traianus'un yayılmacı politikasının aksine augustus dönemindeki sınırların muhafazası yönünde bir politika izliyordu. hatta bu polika doğrultusunda bir önceki dönemde fethedilen toprakları da yerel krallara geri bırakmıştır.

  hadrianus başarılı bir asker olmasına rağmen imparatorluğu baştan başa gezmesi ve gittiği yerlerde imar faaliyetlerinde bulunması ile ünlüdür. ve bunu başaran ilk imparatordur.

  imparatorun 2 büyük seyahati olmuştur:

  1) m.s. 121-125 yılları arasını kapsayan ilk seyahatinde gallia, avrupa kıtasının büyük bölümü, kuzey afrika, syria eyalet başkenti antiokheia (antakya), malatya, karadeniz, ankara, bithynia ve mysia (buralarda kendi adını taşıyan kentler kurmuştur), çanakkale, ephesos (efes), rhodos, trakya, atina'yı gezmiştir.

  ilk seyahatinde trakya'da bulunduğu sırada "hadrianopolis" (edirne) kentini kurmuştur.

  2) 128-133 yılları arasında süren bu seyahat ilkindeki rotaya ek olarak anadolu'nun büyük bölümü suriye, filistin, mısır ve libya'yı içermektedir.

  m.s. 133/134'te roma'ya dönen imparator 2 yıl sonra hastalandığı sırada taht kavgalarını önlemek amacı ile antoninus adlı bir senatörü evlat edinip varis ilan etti. 10 temmuz 138'de vefat ettikten bir yıl sonra kendisi için yapılan anıt mezara defnedildi.

  hadrianus'un eşcinsellik eğilimi modern tarihçilerin dikkat çektiği bir konudur. antik dönem yazarları bu konuyu açıkça dile getirmezken bize önemli bilgiler verirler.

  imparator'un antinoos adlı bir gence ilgisinden söz eden antik kaynaklar imparatorun mısır'da bulunduğu dönem(m.s.130) antinoos'un da orada olduğu ve o sıralarda öldüğünden bahseder. gencin nasıl öldüğü bilinmezken; nil'deki gezinti sırasında kayıktan düşüp nehirde boğulduğu veya kendisini imparatora kurban ettiği ihtimalleri üzerinde durulur.

  hadrianus bu ölüme oldukça üzülmüş hatta "antinoopolis" adında kent bile kurmuştu.

  hadrianus yunan kültürü ve diline hayrandı. ilk seyahatinde çanakkale'ye gittiği sırada troia savaşında ölen yunan askerlerinin mezarlarını ziyaret etmiş, 2. seyahatinde de yunanistan'a geçip bu hayranlıktan dolayı çok önem verdiği atina şehrinde büyük imar faaliyetlerinde bulunmuştur.

  hadrianus roma imparatorları arasında çok özel bir yere sahip olup kendisini diğer imparatorlardan ayıran özelliklere sahiptir.
  başarılı bir asker olmasına rağmen imparatorluğu sırasında yeni yerler fethetmek yerine imparatorluğu gezme ve imparatorluk şehirlerine bizzat hizmet götürme tutkusuna sahipti. bu yönüyle sadece roma değil tarihteki birçok devlet ve imparatorluğa örnek bir figür sergilemişti.

  gittiği şehirlere yeni yapılar eklemiş, harap olan yapıları onarmış ve yeni kentler kurmuştur. hatta imparatorun ziyaret ettiği kentler roma sikkelerinde adventus (varış) veya restitutor (onaran) yazılarıyla vurgulanmıştır.

  ki adventus ve restitutor kelimeleri hadrianus'u çok güzel özetlemektedir. yaklaşık 21 sene süren imparatorluğu sırasında başından sonuna dek tüm devletler ve imparatorluklar için "örnek imparator" figürü sergilemiştir.

  "brick by brick, my citizens, brick by brick" -publius aelius hadrianus

  daha fazla bilgi için benim de kaynak olarak yaralanmış olduğum ülkemizin en iyi eskiçağ tarihçilerinden olan prof. dr. oğuz tekin hocamızın yayınlarına bakabilirsiniz.
 • en gezgin roma imparatoru, ingiltere’nin kuzeyinde, iskoçya sınırına yakın bir yerde yaptırdığı hadrianus duvarı’ndan efes’teki tapınağına, aphrodisias’taki hamamdan antalya’daki hadrianus kapısı’na kadar ziyaret ettiği yerlere anıtsal yapılar dikmiş, ayrıca imparator trajanus döneminde yapımına başlanan bergama’daki trajan tapınağı’nı bitirmiştir, edirne’yi kuran imparatordur.

  sagalassos antik kentindeki kazılarda büyük bir heykeli bulundu geçtiğimiz yıllarda. antalya arkeoloji müzesi’nde de heykeli vardır; ayrıca sevgilisi, yakışıklı antinous’un heykelleri de yunanistan’daki müzelerde görülebilir.

  sakallı betimlenmesinin nedeni olarak kimileri eski yunan filozoflarına öykünmesini söyler, kimileri de antinous’un ölümünden sonra yas tuttuğu için sakal bıraktığını iddia eder.

  marguerite yourcenar’ın hadrianus’un anıları isminde bir kitabı vardır.

hesabın var mı? giriş yap