1. protein yapısının parçalanarak bozulması ve kokuşması putrifikasyondur, purifikasyon ise saflaştırma anlamında kullanılır.