*

şükela:  tümü | bugün
 • japonların pudingi.
 • adenin ve guaninin, sınıfı içinde bulunduğu temel nükleotid birimi.
 • pürin bazları adenin ve guanindir.

  pürin sentezinde ilk ara madde, 5-fosforibozil-1-pirofosfat (prpp)’tır.

  atp’den riboz 5-fosfatın 1. karbonuna prpp sentaz enzimi ile pirofosfat transfer edilerek prpp sentezlenir.

  prpp sentaz enzimi riboz 5-fosfat ve inorganik fosfat ile aktive, amp, adp, gmp ve gdp ile inhibe olur.

  tek bilmen gereken enzim prpp sentaz'dır.allosterik bir enzimdir.işte pentoz fosfat yolundan elde edilmiş riboz bu enz.ile aktive edilir.

  riboz-5-p enzimin allosterik aktivatörü ve substratıdır.

  daha sonra glutaminden bir amino grubu prpp’ye aktarılarak prpp glutamil amido transferaz enzimi ile fosforibozilamin oluşur.

  pürin biyosentezindeki bu basamak, amp ve gmp tarafından inhibe edilir.

  üçüncü basamakta glisin molekülü büyüyen pürin prekürsörüne katılır.

  birçok basamak sonra ve bol atp harcandıktan sonra imp elde edilir.imp'yi 2 basamakta amp veya gmp elde etmek için kullanabilirsiniz.

  bir pürin glisin,glutamin ,aspartat ve folattan atomlarını alır.

  kurtar kullan yolu(salvage yolu) hipoksantin'e(imp),adenin'e(amp) yada guanin'e bir tane prpp aktarırsak işte bu pürinleri kurtarmış oluruz.
 • 4. ve 10’uncu tepkimelerde moleküle sokulan iki karbon atomu tetrahidrofolattan gelir.

  dolayısı folat bileşiklerinin oluşumunun inhibisyonu nükleik asit sentezini engeller.

  azaserin, diazanorlösin, 6-merkaptopürin ve mikofenolik asit pürin sentezini inhibe eden ajanlardır.

  pürin sentezinin kontrolü:

  de novo pürin biyosentezinin hızını denetleyen ana etmen prpp konsantrasyonudur.

  prpp yapım hızı hem kullanılabilir riboz-5-fosfat miktarına hem de prpp sentetaz aktivitesine bağlıdır.

  prpp sentetaz enzimi pürin ribonükleotidleri tarafından allosterik olarak düzenlenir.

  pürin sentezinin ikinci enzimi olan prpp-glutamil amidotransferaz enzimi de pürin nükleotidleri tarafından negatif feedback ile kontrol edilir.
 • amp ve gmp yaptım.bunları fosfatlayıp adp ve gdp yapabilirim.bunları tekrar fosfatlayıp atp ve gtp elde ederiz.fakat bunları dna'nın yapısına sokabilmem için şekerlerini deoksi yapmam lazım.işte bu şekerleri çift fosfatlıyken deoksi yaparız.(adp ve gdp).burada adp ve gdp'yi d-adp ve d-gdp'ye çeviririz.ve birer kez daha fosfatlayıp d-atp ve d-gtp yapıp dna yapısına sokarız.

  riboz parçasının deoksiriboza indirgenmesi difosfat seviyesinde olur ve tioredoksin denen bir proteine gerek duyan ribonükleotid redüktaz kompleksi tarafından katalizlenir.

  bu redüksiyon reaksiyonu tioredoksin, tioredoksin redüktaz ve nadph+h+ gerektirir.
  (selenyumlu üç enzim 1-glutatyon peroksidaz 2-deiyodinaz 3-tiyoredoksin redüktaz).

  pürin yıkımı:

  pürin nükleotidlerinin yıkımında önce fosfat, riboz ve amino grubu yapıdan kaldırılır sonra da azotlu baz okside olur.
  adenin yıkılınca hipoksantin'e döner,guanin yıkılınca ksantin'e döner.

  hipoksantin daha sonra molibdene gerek duyan ksantin oksidaz enzimi tarafından ksantine okside olur.

  ksantin daha sonra ksantin oksidaz tarafından ürik aside okside olur ve böbrekler tarafından ekskrete edilir.

  5 üssü nükleotidaz ilk enzimdir yıkımda.ama ksnatin oksidaz en önemli enzimdir.ve gut tedavisinin ana hedefidir.
 • aromatik bir organik bileşiktir. birbiriyle kaynaşmış imidazol ve pirimidin halkalarından oluşur. pürin türevleri genel olarak pürinler olarak adlandırılır.
 • hem pürin hem de pirimidin sentezinde ortak olan şeyler:

  1- glutamin.

  2- fosforibozil pirofosfat yani prpp ortaktır.

  3. de direkt pürin sentezinde ve timin sentezinde folat kullanılır.

  pürinlerin yapısı iki asidik a.a olan aspartat ve gluamin, bir karbon kaynağı olarak co2 ve en basit a.a olan glisini bir de vitamin kaynağı olarak folik asit içerir.

  yalnız bunların içinde hem azot hem de karbon veren sadece glisin'dir.

  edit: folat eklendi.