şükela:  tümü | bugün
 • israiloğullarından bir şahit: rabi juda

  “de ki: düşündünüz mü ya o allah katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve israiloğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! allah, zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.” (46:10)

  41:53 ayetinde haber verilen ufuklardaki işaretlerden birini de son zamanlarda fark ettik. 19 sisteminin bir benzerine 11. yüzyılda yaşayan muvahhit bir yahudi hahamı, tevrat’ın dualarından birinde şahit olmuş ve bununla enteresan tespitlerde bulunmuştur.

  judah adlı rabinin (baş hahamın) çalışmaları, 1978 yılında california üniversitesi yayınları arasında yayınlanan “studies in jewish mysticism” adlı bir kitapta incelenmektedir. joseph dan’ın makalesinden bir bölümü türkçe’ye çevirerek aktarmak istiyorum:

  fransa’daki (yahudi) halk, (sabah ibadetlerinde) ‘ashrei temimei derekh’ (doğru yolda yürüyenler kutsanmıştır) kelimelerini eklemeyi adet haline getirmişlerdir. kutsanmış bir hafızaya sahip olan bizim rabi, allah’ın velisi, fransız yahudilerinin tümüyle yanlış olduğunu yazdı. rabi juda’ya göre kelimeler eklenmesi büyük bir hatadır. çünkü (sabah ibadetindeki o duada) yüce isim on dokuz kere tekrarlanır… ve benzer biçimde elohim kelimesini ve-elleh shemut.. pasajında yine on dokuz kez tekrarlanmış buluruz. aynı şekilde, israil’in “oğullar” diye tam on dokuz kere çağrıldığını buluruz. bunlar gibi daha nice örnekler mevcuttur. tüm bu on dokuz grupları karmaşık bir örgü oluşturur. ayrıca sekiz büyük ciltten daha fazla yer tutacak birçok gizemler ve özel anlamlar içerir. bundan ötürü her kim ki kalbinde allah korkusu varsa ashrei temimei derekh ayetini ilave eden fransızların sözünü dinlemeyecektir. onların ilave ettiği bu (allah’ın kelamı tevrat’ın yolunu izleyenler kutsanmıştır) ayetiyle birlikte yüce isim yirmi kez tekrarlanmış oluyor… bu, büyük bir hatadır. daha da ötesi, bu bölümde 152 kelime mevcuttur. fakat söz konusu kelimeleri ilave ettiğiniz vakit kelimelerin sayısı 158 olur. bu bir saçmalıktır. burada 152 [19×8] kelime bulunması gerektiğini kanıtlayan gizli bir sır vardır ki kısa bir makalede açıklanamaz.

  görüldüğü gibi 19 sistemi, orijinal tevrat’ta da mevcuttur. ilahi bir mühür niteliğindeki bu sistem aracılığıyla, ibranice duaya ilave edilen kelimelerin belirlenip deşifre edilmesi gerçekten ilginçtir. daha da ilginç olanı, kuran’daki 19 matematiksel sistemini destekleyen rabbi juda’nın bu buluşunun kuran’da haber verilmesidir.