şükela:  tümü | bugün
  • öyle bir idari karardır ki bu kararla birlikte imtiyaz, bütün tesislerle birlikte satın alınmakta ve imtiyaz sözleşmesi de sona ermektedir.
  • devletin ekonomik durumunun iyi olduğu zamanlarda "devlet tahvilleri" vasıtasıyla sermaye piyasasından elde ettiği kredileri bütçe fazlasının oluştuğu dönemlerde geri ödemek gayesiyle kendi tahvillerini geri satın alması işlemidir.

    ömer dönmez - kavram teori ve politikalar sayfa/593
  • idarenin rachat yapması için imtiyaz sahibinin kusuru olması gerekmez.
  • imtiyazcının kusuru yok ise, idare, hizmet bedelini ve özel kişinin zararını ödeyerek tüm tesisi satın alabilir.
    imtiyazcının ağır kusuru var ise de, idare, sözleşmeyi doğrudan feshedebilir ve bu durumda tazminat ödemez.
  • idarenin imtiyaz verdiği kamu hizmetinin geri satın alarak kendi işletmesi durumu için ifade edilir.