şükela:  tümü | bugün
 • öyle bir idari karardır ki bu kararla birlikte imtiyaz, bütün tesislerle birlikte satın alınmakta ve imtiyaz sözleşmesi de sona ermektedir.
 • devletin ekonomik durumunun iyi olduğu zamanlarda "devlet tahvilleri" vasıtasıyla sermaye piyasasından elde ettiği kredileri bütçe fazlasının oluştuğu dönemlerde geri ödemek gayesiyle kendi tahvillerini geri satın alması işlemidir.

  ömer dönmez - kavram teori ve politikalar sayfa/593
 • idarenin (bkz: imtiyaz) sahibinin hiçbir kusuru olmasa dahi, hizmet ve kamu yararının gerektirmesi nedeniyle, sözleşmeyi tek yanlı feshettiğinde, imtiyaz sahibinin zararını tamamen gidermek zorunda olması.
 • idarenin rachat yapması için imtiyaz sahibinin kusuru olması gerekmez.
 • imtiyazcının kusuru yok ise, idare, hizmet bedelini ve özel kişinin zararını ödeyerek tüm tesisi satın alabilir.
  imtiyazcının ağır kusuru var ise de, idare, sözleşmeyi doğrudan feshedebilir ve bu durumda tazminat ödemez.
 • idarenin imtiyaz verdiği kamu hizmetinin geri satın alarak kendi işletmesi durumu için ifade edilir.
 • hem hukuk hem de iktisat alanında kullanılan fransızca bir terim olup, "geri satın alma" anlamına gelmektedir.

  iktisat bakımından yukarıda kaynak da verilerek güzel bir açıklama* yapılmış.

  hukuk bakımından ise rachat (raşa okunur) usulünün sözkonusu olabilmesi için ortada bir imtiyaz sözleşmesi ve tüm idari işlemlerde olması gerektiği gibi bir kamu yararı olması gereklidir. bununla birlikte; imtiyaz sahibine hakları verilmelidir. böylece kamu hizmetini idare bizzat kendisi görmeye başlayacak ve imtiyaz sözleşmesi sona erecektir.

  not: iktisat uzmanlık alanım olmamasına karşın şu hususu naçizane belirtmek isterim. devlet borçlanması da aslına bakarsanız istikraz sözleşmesi olarak adlandırılan yine bir idare hukuku sözleşmesi ile olur. dolayısı ile; rachat teriminin kullanılabilmesi için ortada bir idari sözleşmenin (istikraz veya imtiyaz) yer alması gerektiğini söylemek yanlış olmaz.