şükela:  tümü | bugün soru sor
  • piaget'in öncüsü olduğu bilişsel yapılandırmacılıkla benzerlik gösteren; fakat öğretimde bireyin tamamen aktif olduğu bir öğrenme sürecini vurgulayan anlayıştır. radikal yapılandırmacılık (radical constructivism), bireyin öğrenmesinde hazır bilgi sunulması ve ezberciliği reddederek, öğretmenin yönlendirmesi üzerinde durmaktadır. en önemli temsilcisi ernst von glasersfeld'dir. bilişsel yapılandırmacılığı bir tık öteye taşıyarak, bilgiyi zihinde yapılandırma işinde bireyi tamamen merkeze almıştır. von glasersfeld’e göre, bilginin nasıl tanımlandığından ziyade bilginin insanın beyninin içinde ve bireye has olması önemlidir. buradan hareketle her bireyin düşünme biçimi biriciktir. yani öğretim esnasında bilgiler subjektif biçimde yapılandırılır.

    matematiksel açıdan kendimce yorumlamak gerekirse radikal yapılandırmacılık, gerçekçi matematik eğitimiyle yakından alakalıdır. yani bireye hazır bilgi sunulmasından ziyade gerçek hayat problemlerinden yola çıkılması sayesinde matematiksel bilgiyi birey keşfedip, inşa eder. öğretmenin sadece gerekli durumlarda yönlendirme yapması yeterlidir.

    ayrıca (bkz: yapılandırmacı yaklaşım)

    kaynak: yapılandırmacı anlayış ve çeşitleri