şükela:  tümü | bugün soru sor
 • rahmin (uterus) ters durumda olmasıdır, uterus retroversion. yetişkin kadınların yaklaşık %20'sinde bulunurmuş..

  --- açıklayıcı copy paste ---
  halk arasında rahimin ters olması olarak bilinen durum tıp dilinde retrovert uterus olarak tanımlanır. bir kız bebek doğduğunda uterusu (rahim) belirli bir pozisyondadır ve normalde bu pozisyon ölene dek değişmez. rahim öne doğru (antevert) ya da arkaya doğru (retrovert) olabilir. antevert uteruslara daha sık rastlanmaktadır. kadınların %70-85'inde rahim öne doğru dururken geri kalanlarda arkaya doğrudur. uterusun öne ya da arkaya doğru olması patolojik bir bulgu değil normal anatominin bir varyasyonudur. tıpkı sağ eli ya da sol eli kullanmak gibi veya saç, göz rengindeki farklılıklar gibi bu anatomik duruş da normaldir.

  nedenleri

  rahimin retrovert olması normal bir anatomik durum olmakla birlikte bazı durumlarda öne doğru duran uterus arkaya dönebilir . örneğin yapılan doğumlara bağlı olarak uterusu yerinde tutan bağlarda gevşeme olabilir ve uterus arkaya doğru dönebilir.yine menopoz sonrası aynı nedenle benzer bir durum ortaya çıkabilir.

  bunlardan daha önemlisi pelvis içindeki anatomiyi bozan bazı hastalıklar rahimi geriye doğru çekebilir. bu hastalıklardan en önemlisi endometriozistir. tüplerin enfeksiyonları, pelvik iltihabi hastalık nedeni ile ya da ameliyatlar sonrası oluşan yapışıklıklar da rahimin ters dönmesine neden olabilir. çok nadiren pelvis içinde yer kaplayan kitleler de rahimi arkaya doğru itebilir.

  belirtileri

  tek başına olan retrovert uterus durumu olguların çoğunda herhangi bir belirti vermez. nadiren kişide cinsel ilişki sırasında ağrı ya da rahatsızlık hissi olabilir. bazı hastalarda ise adet sancılarının altında yatan neden retrovert uterus olabilir. altta yatan endometriozis gibi bir patoloji varsa buna bağlı yakınma ve bulgular görülebilir.

  tani

  retrovert uterusun tanısı herhangi bir nedenle yapılan jinekolojik muayenede tesadüfen konur

  tedavi

  retrovert uterus varlığında herhangi bir tedavi gerekmez. bazı hekimler kronik kasık ağrısı nedeni ile vajinal pesser uygulamayı tercih etseler de bu kalıcı bir çözüm sağlamaz. ters duran rahim muayenede herhangi bir şekilde öne doğru döndürülemez. bu amaçla yapılabilecek ameliyatlar olmakla birlikte modern jinekolojide hiçbir kullanım alanı yoktur ve hastaya zarar veren girişimlerdir. ameliyat sonrası oluşacak yapışıklıklar hem kısırlığa neden olabilir hem de kasık ağrısının artmasına yol açabilir.

  muayenede retrovert uterus saptanması durumunda altta yatan bir patoloji saptandığında bunun tedavisine yönelik girişimlerde bulunulması gerekir.

  rahmin ters olmasi kisirliğa neden olur mu?

  tüm dünyada pek çok kadın retrovert uterusun çocuk sahibi olmada güçlüğe neden olacağını düşünür. bu yanlış inancın kaynağının ne olduğu meçhuldür. altta yatan endometriozis gibi başka bir durum varsa buna bağlı olarak kısırlık söz konusu olabilir. ancak tek başına rahmin ters durması gebeliğe engel bir durum değildir.

  çeşitli nedenlerle tüp bebek tedavisine giren 807 kadının incelendiği bir araştırmada rahimin ters olmasının gebelik sonuçları üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir.

  hamilelikte durum?

  retrovert uterusa sahip olan kadınlar hamile kaldıklarında gebeliğin ilerlemesi ve rahimin büyümesi ile birlikte uterus hamilelikteki normal pozisyonunu alır ve bebek vajinal doğum ya da sezaryen ile sorunsuz doğurtulur. gebelik öncesi rahmin ters olması normal doğuma engel değildir. doğumdan sonra ise rahim küçülür ve loğusalık döneminin sonunda yine eski halini alır ve retrovert olarak kalır.

  çok nadiren binde 3-14 olguda rahim büyürken öne doğru dönüp normal pozisyonunu alamaz ve pelvis boşluğu içinde sıkışır. uterus inkarserasyonu olarak adlandırılan bu durum anne ve bebek hayatını tehdit edebilir.

  inkarsere uterus varlığında şart olmamakla birlikte gebeliğin 12-20. haftaları arasında şu belirtiler ortaya çıkabilir:
  -sık idrara çıkma
  -mesanenin tam boşalmadığı hissi
  -idrar yaptıktan sonra mesanede idrar kalması
  -şiddetli kabızlık
  -alt karın ağrısı
  -vajinal kanama

  çok nadiren ise herhangi bir bulgu olmaz ve termde doğum başlayana kadar herhangi bir yakınma ortaya çıkmaz.

  tedavi edilmeyen olgularda fetal kayıp oranı %33'e kadar çıkabilmektedir. tedavi değişik yöntemler ile uterusun normal pozisyone gelmesini sağlamaktır.
  --- açıklayıcı copy paste ---

  --- açıklayıcı copy paste 2 ---
  tanım: rahim tersdönmesine bağlı alt batın ağrısı.

  ana özellikler: rahim tersdönmesi erişkin kadınların % 15-20'sinde bulunur. ancak daha az oranda bulunan mobil tersdönme semptomlara yol açar. çok az olguda derin disparöni birlikte de olabilen aralıklı ağrı şikayetleri de vardır. alt karında ya da sakrogluteal bölgede lokalize olan ağrı şikayetleri bazı olgularda her iki bölgede de olabilir. ağrı genellikle premenstrüel dönemde daha şiddetli olup menstrüasyonun birinci veya ikinci gününden sonra azalır ya da kaybolur. ağrının yatay pozisyonla da azaldığı gözlenir. pelvik muayenede tersdönmüş rahim hassas, normalden hafifçe büyük ve daha yumuşak olduğu saptanmıştır.

  patoloji: rahmin öne doğru düzeltilmesinden sonra ağrılı tersdönmüş rahmin ağrısının azaldığı ve sabitleştiği gözlenmiştir. rahim ağzına halka yerleştirilip, ters dönme düzeldikten sonra ağrının kaybolması 2-3 günlük süre içinde kademeli olarak oluşur. bu durum ağrıya yol açan nedenin; pelvis bölgesinin pasif konjesyonunu sağlayan dolaşım dağılımı olabileceğini düşündürür.

  ayırıcı tanı: serviks aksı simfis pubise, rahim aksı kuyruk sokumuna yöneldiği zaman rahmin tersdönmesinden söz edilir. ters dönme hareketli ya da sabittir. eğer endometriozis ya da posterior parametritis gibi başka bir neden yoksa ve anterior repozisyondan sonra ağrı şikayetleri kayboluyorsa ancak bu durumda ağrının mobil ters dönme nedeni ile oluştuğu söylenebilir. pozisyonun düzeltilmesi rahim ağzına halka yerleştirilmesi ile sağlanır. sabit ters dönmesi olan hastalarda bazı şikayetler ve semptomlar oluşursa da bunların ters dönmeye bağlı olduğunu kanıtlamak imkansızdır. böyle bir durumda tedavi; endometriozis, akut pelvik inflamatuar rahatsızlığa ait sekel, pelvi-peritonitis veya tüberküloz salpenjitis gibi asıl nedene yönelik olarak yapılmalıdır.

  tedavi: hareketli rahim ters dönmesi semptom vermezse tedaviye gerek duyulmaz. ağrı şikayetleri oluşursa rahim ağzına halka yerleştirilerek rahim yeniden şekillendirilir sağlanır. ağrı şikayeti tedavi sonrası kaybolursa yerleştirilen halka 6-8 hafta bırakılabilir. ağrı tekrar oluşmazsa halka çıkarılır ve gerekmedikçe başka tedavi uygulanmaz. ağrı tekrarlarsa ters dönmenin cerrahi girişimle düzeltilmesi gerekebilir. ters dönme sabitse, tedavi şikayetlere yol açan asıl nedene yönelik olarak yapılır. cerrahi girişim ancak bazı disparöni olgularında olduğu gibi doğrudan ters dönmeye bağlı olarak gelişmişse veya ortada infertilite için tubo operasyonu gibi bir neden varsa uygulanmalıdır.
  --- açıklayıcı copy paste 2 ---

  lakin bir de karşıt görüş copy paste'i var ki şöyle..

  --- hmm copy paste ---
  rahmin pozisyonu
  rahmin pozisyonunun ters olması gibi bir olayın kesinlikle bilimsel bir geçerliliğinin olamadığının altını çizen cerrahpaşa tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı öğretim üyesi doç. dr. engin oral, şunları söyledi: “bu konsept eskiden bilinen bir konseptti. fakat şu gösterildi ki 10 kadının 7’sinde rahim öne doğru, 3’ünde rahim arkaya doğrudur, bu normal bir olaydır. hatta eskiden yapılan birçok ameliyat vardır, arkaya dönük rahimi öne çevirmek için. şimdi bunların hiçbirini yapmıyoruz. sorun şu; endometriozis olguların çoğunda rahim arkaya dönük. endometriozise bağlı olarak, yapışıklığa bağlı olarak, bu yüzden rahimin arkaya dönmesi sanki ağrı yapar gibi konuşuluyor, aslında bu sonuç. yani bilimsel geçerliliği yok.”
  --- hmm copy paste ---

  http://www.gebelikrehberi.com/…loji/images/ters.jpg
  http://www.shands.org/…formation/article/001506.htm
 • genel olarak 10 kadından birinde görülen ve rutin jinekolojik muayenelerde ortaya çıkan fizyolojik tuhaflık. her ne kadar adı itibariyle problem yaratacak gibi dursa da hemen hemen hiçbir sorun yaratmaz. normalde rahim idrar torbasının üzerine yaslanmış olarak durur. ancak bazı kadınlarda idrar torbasıyla temas halinde olmak yerine arkaya doğru yer değiştirmiştir. tam anlamıyla ters duran bir rahim arkada bulunan kalın bağırsağın son kısmı ile yakın temas halinde bulunur.

  sebepleri:

  özellikle birden fazla doğum yapmış olan kadınlarda ve yine menopozda olan kadınlarda rahimi önde tutan bağlar gevşeyerek rahimin arkaya doğru yer değiştirmesine ve ters durmasına neden olabilir. bu, tedavi gerektiren bir durum değildir.

  bazı durumlarda ise rahimin ters durmasına neden olan olay daha önceden geçirilmiş karın içi ameliyatlar, pelvik enfeksiyonlar veya endometriyozis hastalığına bağlı olarak oluşan organlar arası yapışıklıkların rahimi arkaya çekmesidir. başka bir belirtiye neden olmadığı sürece bu durumlarda da tedavi gerekli değildir.

  ender görülen diğer bir neden ise genital bölgede yumurtalıklardan veya rahimden kaynaklanan bir kitlenin rahimi arkaya doğru ittirmesidir. bu tür durumlar genellikle kitlenin ameliyatla çıkarılmasını gerektirir.

  sonuçları:

  rahimin ters durması çoğu durumda başka bir nedenle yapılan jinekolojik değerlendirmede tesadüfen saptanan bir durumdur ve bir soruna yol açmaz. çok nadir durumlarda rahimin ters durması kadının ilişki esnasında ağrı duymasına veya adet sancılarının şiddetli olmasına neden olabilir.

  tedavisi:

  kadında bir şikayete neden olmadığı sürece bu durumun tedavi edilmesi gereksizdir.

  rahimin ters durması beraberinde başka bir hastalık olmadığı sürece gebe kalmayı engelleyen bir durum olarak görülmez.
 • doktorumun söylediğine göre kadınların neredeyse yarısında rastlanan bir durum. onlar için o kadar olağan hale gelmiş ki, hastasına söylemeyi atlar, bir şekilde hasbelkader hatırlayıp "rahminiz ters ama sorun yok" lafını sanki "sucuklu pizza kalmamış, salamlı verdim" gibi normalmişçesine zikredince gözleri -haliyle- panikle yuvalarından fırlayan hasta veryansın etmeye başlayınca ancak anlar olayın karşı taraf için ne ifade ettiğini.
  hekim arkadaşlara biraz daha empatik davranmalarını, bunu duyan hastalara da meraklanmamalarını öneriyorum - naçizane.
 • dismenorenin sekonder sebeplerinden biridir.
 • kadınların %20'sinde rastlanan bir durum. yarısı fazla iddialı bir oran.