1. çok sayıda eser bestelemesine rağmen, kendisinin nota bilmemesi ve notaya dökülen eserlerinin kaybolması sebebiyle bestelerinin az bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir maalesef. bir rivayete göre; öldükten sonra bestelerinin yazılı olduğu kağıtlar satılıp, bakkallarda gazete kağıdı niyetine kullanılmıştır. hatta 'ah cevr-i yare sabır buldum' eserinin bir müzisyenin eline geçerek hayatta kaldığı rivayetler arasındadır.
  2. izmir'de doğmuş ve yine bu kentte hakkın rahmetine kavuşmuş üstâd. hisar camii'nde müezzinlik yapmıştır. mevlevilik ve tasavvufa olan ilgisi, tasavvuf müziğinde de yetkinlik kazanmasını sağlamıştır. eserlerinde bu nedenle klasik etkiler görülür ama onu özel bir yere koyan yenilikçi bir yanı da vardır. şarkılarında usûl geçişlerini kullanmış, makamların hakkını vermiştir. yaşamı boyunca çok sevilen bir insan olmuştur. sesinin de çok güzel ve yetkin olduğu bilinmektedir ancak ne yazık ki kendisinden geriye tek bir kayıt bile kalmamıştır.

    rahmetlinin hüzzâm makamının en ama en güzel örneklerinden birini verdiği "aşkın bana bir gizli elem oldu" eseri bazı ezik ilgi budalası zibidilere bu mecrâda laf mezesi olduysa da değerinden kaybetmeyen bir anıdır. dinleyiniz, dinletiniz.

    ekleme: şarkı hakkında bilgi veren bigorotti üstüne alınmasın lütfen, lafım şarkının isminden komiklikler, şakalar yapanlara.
  3. klasik türk musıkisi bestekarıdır. cemiyetin ancak tilkilik camiinin imamlığını nasip ettiği rind ve haysiyet sahibi bu adamın öldüğü zaman yastığının altından 3 tane yaptırılamamış doktor reçetesi çıkmıştı.