şükela:  tümü | bugün
  • bu spektroskopi yönteminde numuneden seken fotonların enerjileri analiz edilerek numune ile fotolar arasındaki etkileşimden doğan kuantum enerji kayıp ya da kazanımları gözlenir. bu yöntem sadece katı/sıvı arayüzleri değil birçok farklı tipte örneğin titreşimsel bilgilerini elde etmek için kullanılabilir. raman spektroskopisinin temel handikapı ışınım sinyallerinin çok düşük olması ve diğer elastik sinyallerden ayrılmasının zorluğudur. bu nedenle ara yüzey incelemeleri yerine katı yüzeylerde bulunan plazmonların incelenmesinde tercih edilmektedir. metal yüzeylerinde meydana gelen impuriteler, buna bağlı olarak korozif incelemeler ve biyolojide organik moleküllerin yüzeyler ile yaptığı etkileşimlerin incelenmesi kullanımların çeşitlerine örnek olarak gösterilebilir.
  • yer bilimlerinde mikroskop incelemeleri ile tanımlanamayan minerallerin tayininde kullanılmaktadır. hızlı ve nispeten düşük maliyetli bir yöntemdir. ancak ışın çapı kadar bir alan için size bilgi verebilir. yer yer mineraller üzerinde gelişen ikincil etkiler nedeniyle beklediğiniz sonuçları alama ihtimaliniz de oldukça yüksektir.
  • metaller ışığı yansıttığı için ve o enerjide polarize olmadıkları için raman spektroskopisinde sonuç vermezler.