şükela:  tümü | bugün
 • ahmed ziyauddin gümüşhanevi tarafından derlenen, içinde 7101 tane hadis bulunan kitap.

  ekseriyetle, (nakşi) iskenderpaşa tarikatı tarafından okunur.

  tema:
  (bkz: islam /@derinsular)
 • adı "hadisler deryası" anlamına gelen ve içinde zayıf ve uydurma hadisler bulundurmakla itham edilen hadis derlemesi. fakat gümüşhanevî eserinin arapçasında hadislerin geçtiği kaynakları kısaltmalar kullanarak gösterir ve yeri geldiği zaman -ibnü'l-cevzî gibi- en sert hadis kritikçilerinden nakillerle hadisin zayıf veya uydurma olduğununa dair notlar düşmekten çekinmez. kitabın türkçe tercümesine bu kısımlar yansıtılmadığı için arapça bilmeyenler bu notları görememektedirler. fakat gümüşhanevî eserine "levamiu'l-ukul [akıl parıltıları]" adlı 5 ciltlik bir şerh de yazmıştır. bu şerhte hadislerin sağlamlık dereceleri üzerinde daha ayrıntılı durur. ramuz el-ehadis'te hadisler alfabetik olarak yer almıştır.
 • 'insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki; kuran'ın merasimi ve müslümanlığın da adı kalacak. onlar müslüman ismi alırlar, halbuki kendileri müslümanlıktan insanların en uzağıdırlar. camileri süslü olur, hidayet bakımından ise viran olurlar. o zamanın alimleri, gök kubbesi altındaki alimlerin en şerlisi olup, fitne onlardan başlar ve yine onlara döner.' (hadis-i şerif / hz.muaz r.a. / ramüz el-ehadis sayfa:301 no:4)
 • 'allah ilmi kullarından soyup almaz, ancak alimleri alır. bu şekilde alimsiz kalanlar, cahil kimseleri önder edinirler, onlar da ilimsiz fetvalar verirler. hem kendilerini, hem de başkalarını saptırırlar.' (hadis-i şerif / ramüz el-ehadis / hz.aişe r.anha / sayfa:91 no:11)
 • 'bir halife için beytülmalden iki kaptan fazlasına malik olması helal olmaz. bir kap kendisinin ve ehlinin yediği kaptır. bir kap ta misafirlerinin önüne koyduğudur.' (hadis-i şerif / ramüz el-ehadis / hz.ali r.a. / sayfa:484 no:8)
 • 'beş şeyden evvel beş şeyin ganimetini bil:
  ölmeden evvel hayatını,
  hastalıktan evvel sıhhatini,
  meşguliyetten evvel boş geçirdiğin vaktini,
  ihtiyarlığından evvel gençliğini
  ve ihtiyaca düşmeden zenginliğini.'

  (hadis-i şerif / ramüz el-ehadis / hz.ibni abbas r.anhüma / sayfa:75 no:6)