şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ahmed ziyauddin gümüşhanevi tarafından derlenen, içinde 7101 tane hadis bulunan kitap.

  ekseriyetle, (nakşi) iskenderpaşa tarikatı tarafından okunur.

  tema:
  (bkz: islam /@derinsular)
 • adı "hadisler deryası" anlamına gelen ve içinde zayıf ve uydurma hadisler bulundurmakla itham edilen hadis derlemesi. fakat gümüşhanevî eserinin arapçasında hadislerin geçtiği kaynakları kısaltmalar kullanarak gösterir ve yeri geldiği zaman -ibnü'l-cevzî gibi- en sert hadis kritikçilerinden nakillerle hadisin zayıf veya uydurma olduğununa dair notlar düşmekten çekinmez. kitabın türkçe tercümesine bu kısımlar yansıtılmadığı için arapça bilmeyenler bu notları görememektedirler. fakat gümüşhanevî eserine "levamiu'l-ukul [akıl parıltıları]" adlı 5 ciltlik bir şerh de yazmıştır. bu şerhte hadislerin sağlamlık dereceleri üzerinde daha ayrıntılı durur. ramuz el-ehadis'te hadisler alfabetik olarak yer almıştır.
 • 'insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki; kuran'ın merasimi ve müslümanlığın da adı kalacak. onlar müslüman ismi alırlar, halbuki kendileri müslümanlıktan insanların en uzağıdırlar. camileri süslü olur, hidayet bakımından ise viran olurlar. o zamanın alimleri, gök kubbesi altındaki alimlerin en şerlisi olup, fitne onlardan başlar ve yine onlara döner.' (hadis-i şerif / hz.muaz r.a. / ramüz el-ehadis sayfa:301 no:4)
 • 'allah ilmi kullarından soyup almaz, ancak alimleri alır. bu şekilde alimsiz kalanlar, cahil kimseleri önder edinirler, onlar da ilimsiz fetvalar verirler. hem kendilerini, hem de başkalarını saptırırlar.' (hadis-i şerif / ramüz el-ehadis / hz.aişe r.anha / sayfa:91 no:11)
 • 'bir halife için beytülmalden iki kaptan fazlasına malik olması helal olmaz. bir kap kendisinin ve ehlinin yediği kaptır. bir kap ta misafirlerinin önüne koyduğudur.' (hadis-i şerif / ramüz el-ehadis / hz.ali r.a. / sayfa:484 no:8)
 • 'beş şeyden evvel beş şeyin ganimetini bil:
  ölmeden evvel hayatını,
  hastalıktan evvel sıhhatini,
  meşguliyetten evvel boş geçirdiğin vaktini,
  ihtiyarlığından evvel gençliğini
  ve ihtiyaca düşmeden zenginliğini.'

  (hadis-i şerif / ramüz el-ehadis / hz.ibni abbas r.anhüma / sayfa:75 no:6)
 • cennette darül ferah denilen bir eve ancak mü'minlerin yetimlerini sevindirenler girer.

  (hadis-i şerif / ramüz el-ehadis / hz.ukbe ibni amir r.a. / sayfa:125 no:2)
 • insanları acizlik içinde bırakmaktan sakının, sizden birisi emir veya amil olur da kendisine dul kadın, yetim veya fakir bir kimse işi için gelir. ona 'sen otur işine bakılacaktır' denir. böylece onlar acizlik içinde terkedilirler. ihtiyaçları görülmez ve onlar için bir emir de verilmez. onlar da dağılıp giderler.

  halbuki zengin eşraftan biri gelince, emir onu yanına oturtur. sonra da 'işiniz nedir' der. adam da 'işim şöyle şöyledir' der. bunun üzerine emir 'bunun ihtiyacını yerine getirin ve acele edin' der.

  (hadis-i şerif / hz
  ebu hureyre r.a. / ramüz el e-hadis / sayfa:173 no:6)
 • bu ümmetin en şerlilerini size haber vereyim mi? onlar bağırarak konuşanlar, belağatla konuşmaya zorlananlar ve çok lafcılardır. bu ümmetin en hayırlılarını size haber vereyim mi? onlar ahlakça en güzel olanlardır.

  (hadis-i şerif / hz.ebu hureyre r.a. / ramüz el-ehadis / sayfa:164 no:8)