şükela:  tümü | bugün
  • holinshed, 16. yüzyılda yaşamış herhangi bir ingiliz vakanüvis ve sadece encylopaedia of english chroniclers şeklinde bir kitapta rastlanabilecek bir adam olmaktan şöyle yırtmış: shakespeare, bildiğimiz komser momser olmayan şekspir, onun yıllıklarındaki tarihsel öyküleri evirip çevirip macbeth'e, king lear'a ve cymbeline'e embed edince holinshed de vakanüvislikten büyük bir yazara ilham veren kişi makamına terfi etmiş, kartiviziti olsa bunu da yazabilecek bir mahiyet kazanmış.

    ama tarihyazımı kadar entry yazımı da önemliyse olayın aslı: holinshed, shakespeare'in kendisinden alıntı yaparak yücelttiği biri değil; shakespeare, holinshed'in hikayelerinden de kuvvet alarak eserler vermiş bir yazar oluyor. holinshed'e iade-i itibar.