şükela:  tümü | bugün
 • öldürünceye kadar taşlamak..
 • recm kuranda ya da ( burayı çıkartıyorum(hadislerde)) (burayı sonradan ekliyorum ) mevcut şeriatta rastlanılan bir ceza uygulaması değildir.ama dayanak olarak hz.ayşenin sandığında bulunan ve bir keçi tarafından yenilerek imha edilen bir kayıp kuran ayetinden bahsedilir.

  ayrıca delil olarak bir tevatür nakledilir.hz.osman ormanda gezerken(artık arabistanda ne ormanıysa) zina yapmış bir çift babunun(artık babun kurumunda nası zina ediliniyor ve evli olunabiliniyorsa?) diğer babunlar tarafından taşlanarak recmedildiğini görmüş ve burdan ibret almıştır.

  ama hz.osman kuran ın tashihine ek olarak bu ayeti ekleyememiş bahane olarakta
  "osman kurana hevasından ayet ekliyor derler bundan korkarım" demiştir.

  buna göre hz.osman allahtan ziyade halktan korkmaktadır.ama tabi ceza uygulaması caydırıcılığı sebebiyle uygulamaya geçmiştir.
 • hatta bu sebepten aslında doğru kullanımı taşla recm etmektir.ama artık öyle ayıplayıp, aynı ortamda bulunduklarında seslice
  "ay buranında tadı kaçtı birden" diyerek uzaklaşmakla özdeşleşmediğinden recm taşlamayla özdeşleşmiştir.
  turan dursun kitaplarında taşla recm cezası olarak geçiyor idi.
 • olayın bir başka boyutu ise maiz olayıdır. malik oğlu maiz'in recm edilmesine dair hadis şöyledir :

  maiz: ey tanrı elçisi, ben zina ettim.
  peygamber: deli misin sen ?
  - hayır
  - evli misin ?
  - evet (bu soruları muhammed 4'er kez sorar)
  - bu sözleri sen dört kez söylediğine göre, şimdi söyle bakalım kimle zina ettin ?
  - falan kadınla (cariyeyle)
  - yani onunla yattın mı ?
  - evet
  - onunla birbirinize yaklaşıp dokundun mu ona ?
  - evet
  - peki onu "şey mi ettin" yani ?
  - evet
  - seninki onunkinin içine; "sürme aygıtının sürmeliğin içine ve kovanın kuyunun içine girip kaybolması biçiminde" girip kayboldu mu ?
  - evet
  - peki zina nedir bilir misin ?
  - evet; bir insanın helal olan karısıyla cinsel ilişkide bulunması gibi ben de haram olan bir kadınla ilişkide bulundum.
  - yazık olmuş sana, peki ne istiyorsun bunları anlatmakla ?
  - beni temizlemeni, arındırmanı istiyorum.
  (tüm diğer aktarmalara da göre, peygamber sonunda maiz hakkındaki kararını bildirir)
  - götürün bunu ve recm uygulayın.
  (kimi aktarmaya göre de maiz, taşa tutma sırasında bağırıp kaçmak ister, fakat yakalarlar ve aynı yolla öldürürler sonunda. bunlar peygambere anlatıldığında, o şöyle buyurur)
  - onu kaçtığında bıraksaydınız keşke, belki de tevbe eder ve tanrı onun tevbesini kabul ederdi.

  (hadis için bkz. buhari, kitabu'l kulub-hudud/28-30)
 • islamda hem var hem de yok olan hadisedir.

  kuranın esresi değişmemiştir diyenlere gelsin:
  ---alıntı---
  ibnu abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "hz. ömer (radıyallahu anh)'i hutbe verirken dinledim. şöyle demişti: "allah teâla hazretleri muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'i hak (din ile) gönderdi ve o'na kitab'ı indirdi. bu indirilenler arasında recm âyeti de vardı! biz bu âyeti okuduk ve ezberledik. ayrıca, resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) zinâ yapana recm cezasını tatbik etti, ondan sonra da biz tatbik ettik. ben şu endişeyi taşıyorum: aradan uzun zaman geçince, bazıları çıkıp: "biz kitabullah'da recm cezasını görmüyoruz (deyip inkâra sapabilecek ve) allah'ın kitabında indirdiği bir farzı terkederek dalâlete düşebilecektir. bilesiniz, recm, kadın ve erkekten muhsan olanların zinâları, -delil veya hamilelik veya itiraf yoluyla- süb–t bulduğu takdirde, onlara tatbik edilmesi gereken kitabullah'da mevcut bir haktır. allah'a kasemle söylüyorum, eğer insanlar: "ömer allah teâla' nın kitabına ilâvede bulundu" demeyecek olsalar, recm âyetini (kitabullah'a) yazardım." buhârî, hudud 31, 30, mezâlim 19, menâkibu'l-ensar 46, megâzi 21, i'tisâm 16; müslim, hudud 15, (1691); muvatta, hudud 8, 10, (, 823, 824); tirmizî, hudud 7, (1431); ebu dâvud, hudud 23, (4418).
  ---alıntı---

  ---alıntı---
  rivayete göre, hz. aişe anlatıyor: “recim ayeti ve büyüklerin on defa süt emmeleri konusunda ayet inmişti. bu ayet, karyolamın altında bir sahifede yazılıydı. resulullah (a.s.m) vefat edince biz onunla meşgul olduk, o sıralarda bir hayvan(keçi) gelip onu yedi”(ibn mace, nikah, 36).
  ---alıntı---

  ---alıntı---
  ebu hureyre(r.a)’dan, şöyle demiştir: resulullah(s.a.v) mescidde ekin müslümanlardan bir kimse yanına geldi ve ona bir nida edip:-ya rasulullah! ben zina yaptım dedi. peygamber ondan yüz çevirdi. bu sefer o zat peygamberin yüzünü döndürdüğü tarafa geçip yine:
  -ya resulullah! ben zina ettim dedi. peygamber(s.a.v) ondan yüz çevirdi. nihayet o zat bu itirafı dört kere tekrarladı. bu şekilde kendi aleyhine dört kere şehadet edince resulullah onu çağırıp:
  -sende delilik var mı? diye sordu o zat:
  -hayır dedi. resulullah: sen evli misin? diye sordu. o zat:
  -evet dedi. bunun üzerine resulullah oradakilere: -bunu götürünüz ve recm ediniz emrini verdi.
  ---alıntı---

  ---alıntı---
  diğer bir rivayete göre ahzâb sûresi, 73 âyet değil, bakara sûresi kadar uzun imiş ve içinde ihtiyar kadın ve erkek zina ettiklerinde allah'tan bir ceza olarak ikisini de recmediniz. allah azizdir, hakimdir." âyeti varmış.[10]
  ebubekir zamanında kur'ân yazılırken derleme komisyonu başkanı olan zeyd ibn sabit, ömer'in getirdiği recm âyetini, ömer başka bir şâhid bulamadığı için kabul etmemiş, fakat ebû huzeyme'nin getirdiği berâ'e sûresinin son iki âyetini, yalnız ebû huzeyme'nin tanıklığını yeterli görerek kabul edip mushafa yazmış: "allah'ın elçisi, senin tanıklığını, iki kişinin tanıklığına denk tuttu" demiştir.
  ---alıntı---
 • bir yahudi şeriatı olarak islam'a geçen, yahudilikten çıkarıldığı halde islam'da hala yer edinen uygulama.
 • fatih altaylının konuğu olan türbanlı sözde aydın bir kişiye recm etmek hakkında ne düşündüğü soruldu.bu arkadaşta'' recm islam öğretisinde olan bişey olmamasını rağmen müslümanlar arasında zina yapan kadınlarda kullanılmıştır.ancak müslümanlar, eğer kadın hamileyse çocuğunu doğurmasına ve onu emzirmesine müsade edip sonra recm ediyorlardı'' gibi bir cevap vererek müslüman toplumların ne kadar insancıl olduğunu vurgulamaya çalışmıştır.
 • hiç bir açıklamanın bana mantıklı gelmemesine karşılık hala dünyanın çoğu yerinde uygulanmaya devam eden bir ceza yöntemidir. o açıklamalara gelir isek şu şekildedir;

  recm nedeni olan zina; evli olup başkasıyla ilişkiye giren erkek veya kadının, dört şahit tarafından erkeğin penisinin kadının vajinasına girerken, görülmeleri ya da cinsel ilişkilerini kendileri itiraf etmeleriyle tesbit edilir.

  kur'an'da konuyla ilgili tek bir hüküm vardır ve burada "taşlayarak öldürme" cezasından değil, döverek cezalandırmaktan bahsedilir. konu ile ilgili ayet şöyledir:

  1. (işte bu âyetler) bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık âyetler indirdik.
  2. zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.
  3. zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. bu, müminlere haram kılınmıştır.
  4. namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. onlar tamamen günahkardırlar.
  5. ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. çünkü allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

  görüldüğü üzre recm kelimesinin kur'an'da taşlamakla eşanlamlı olarak değil, daha çok hor görmek, yalnız bırakmak gibi bir anlamda kullanıldığı tefsirlerde okunur. ancak islam hukuku'nda recm, taşlama fiilinin karşılığı olarak kullanılmıştır. recm kelimesi, bu yüzden, hemen hemen tüm dillerde, taşlama kelimesinin karşılığı olarak yer almakla birlikte, osmanlıca'ya hukuk terimi olarak "zina yapan kadın veya erkeğin taşlanarak öldürülmesi" olarak geçmiştir.ve her şeye rağmen bu zihniyete sahip insanların olduğunu bilmek utanç vericidir.