şükela:  tümü | bugün
 • mondros sonrası izmir'in ingiliz donanmasıyla birlikte yunan hıyarlarınca fethedilmesinden bir gün önce kurulan fetih karşıtı cemiyet.. ertesi gün hasan tahsin düşmana ilk kurşunu atıp, yunanları kızdırınca büyük bir zulum görmüşlerdir.. fethi reddet anlamındadır bir de..
 • ilk adı müdafaa-i vatan heyetidir.izmir mudafaa-i hukuk cemiyeti ile birleşmiştir.tüm yurda işgali duyuran bildiriler dağıtmışlardır.ayrıca yunanların izmiri işgalinden(15mayıs 1919) bigun once adı boyle değiştirilmiştir.cemiyetin kurulmasi ise bir yıl evvele dayanır.kurucuları arasında galip hoca adıyla celal bayar da vardır.
 • 1. dünya savaşı ateşkesinde ülkenin bölünmesini kabul etmeyenlerin kurdukları bir dernek
 • orkidin bilinmediği dönemlere ait hede.
 • mondros ateşkes anlaşması, boğazların işgali, istanbul'un kontrol altına alınması, meclis-i mebusan'ın dağıtılmış olması, halk desteğinden yoksun istanbul hükümetlerinin devlete, millete ve vatana sahip olamayışı, nihayet izmir'in işgaliyle görülen facialar üzerine, bütün vatan sathında olduğu gibi, balıkesir'de de millet kendi kaderine sahip çıktı. önce redd-i ilhak adıyla cemiyetler kuruldu. sonra daha geniş halk yığınlarının desteğini almak üzere kongreler tertip edildi. birincisi dar'ün nafia medresesi'nde 28 haziran 1919'da toplanan kongrelerin beşincisi 10 mart 1920'de toplanmıştır. redd-i ilhak cemiyeti ve özellikle balıkesir kongreleri, ilerleyen düşmanı durdurarak ve ayaklanmaları bastırarak, düzenli ordunun kurulması için bir yıllık zaman kazandırmışlardır. bir taraftan düşmanla savaşırken halkın güvenliğini sağladıkları gibi, erzurum ve sivas kongreleri ile türkiye büyük millet meclisi'nin açılmasına uygun ortam sağlamışlardır. hey'et-i merkeziye'nin karar defterinden ve kongre kararlarından anlaşıldığına göre kuvâ-yi millîye bir devlet gibi hareket etmiştir. halka vergi koymuş, asker toplamış, seferberlik ilân etmiş, güvenliği sağlamış, diplomatik temaslarda bulunmuştur.
 • nutuk'tan..

  "...
  izmir'in işgal edileceği konusunda mayısın on üçünden beri açıktan belirtiler görmüş olan izmir'deki bazı genç vatanseverler, ayın 14/15'inci gecesi, kendi aralarında bu acıklı durumla ilgili görüşmeler yapmışlar; bir oldubittiye geldiğine şüphe kalmayan yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasına engel olma kararında birleşerek, redd-i ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. aynı gece, bu ilkenin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere izmir'de yahudi maşatlığı'na toplanabilen halk tarafından bir gösteri toplantısı yapılmışsa da, ertesi gün sabahleyin yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle, bu teşebbüsten beklendiği ölçüde sonuç alınamamıştır.
  ..."
 • bize ilkokulda öğretilenin aksine olmayan cemiyet.
  izmir'de yunan işgalinin gecesi tepki olarak diğer illere telgraf çekilir. imza olarak redd-i ilhak kullanılır.
  kullanan ragıp nurettin ege'dir. kendi düşünmüş kendi kullanmış ve olmayan redd-i ilhak cemiyeti adına kendi beyannameler göndermiş gazetelere.

  http://www.nadirkitap.com/…e-akter-kitap203963.html

  veya şuradan

  http://www.youtube.com/watch?v=wap2soer7gk
  1:50:00
 • batı anadolu bölgesi'nin yunanistan'a katılmasını önlemek için kurulan derneklerin genel adı. ilk önce balıkesir reddi ilhak altında kurulan bu derneğin adı reddi ilhak hareket-ı milliye'ye çevrildi. izmir'de de kurulan bu derneğin amacı, izmir ve yöresinin türk olduğunu, yunanistan'a verilmemesi gerektiğini, yayın yolu ve direnme hareketiyle anlatmaktı.

  *

hesabın var mı? giriş yap