şükela:  tümü | bugün
 • kompresör rotorlarında kinematik analiz yapılırken dikkate alınması gereken koordinat eksenidir.

  1) eksenel kompresörlerde coriolis etkisi ihmal edilerek radyal denge denklemi kullanılırken, radyal kompresörlerde relative frame of reference analizi yapılırken merkezkaç etkisiyle coriolis etkisi de stator analizinden farklı olarak sisteme eklenir.

  2) değişken relative frame of reference sistemini streamline boyunca kurgularsanız, meridional eksende streamline'a normal hız bileşeni streamline'ın tanımı gereği sıfır olacağı için relative navier stokes denkleminde o terim sıfır çıkar.

  3) bu denklemi, açısal yönde momentumun korunumu olan rotalpi denkleminin dikey eksendeki kısmi türevli haliyle birleştirirseniz, streamline'a dik olan yöndeki rölatif hıza ait olan vortisiti teriminin coriolis kuvvetleriyle arasında bir denge oluşturduğu denklemi elde edersiniz.

  4) vortisiti terimi parçalanırsa, rölatif hızın streamline'a teğet eksendeki kısmi türevinin, rölatif hızın o noktadaki eğiklik yarıçapına eşit olduğu görülür.

  denklem en son haliyle aşağıdaki gibi olur,

  del(w)/del(b)= w/eğiklik yarıçapı + 2* kompresörün açısal hızı

  bu denklem en basit haliyle, radyal bir kompresörün emiş ve basınç tarafları arasındaki hız gradyanının, coriolis kuvvetleri ve streamline eğikliği arasında bir dengede olduğunu gösterir.

  not: bu denklem setleri inviscid varsayımına göre çıkarılmıştır. sınır tabaka içindeki viskoz kayıplar başka bir entry'nin konusudur.