şükela:  tümü | bugün
 • sitolojinin en güzel konularından biridir. kısaca;
  1- içeri alınacak molekülün bulunduğu membran bölgesinin sitoplazmaya bakan kısmında klatrin agregasyonu gerçekleşir.
  2- içeri alınacak spesifik moleküllere kargo membran reseptörleri bağlanır.
  3- bu birleşmeyi takiben sitozolden reseptörlere adaptin proteinleri bağlanır. böylece spesifik molekül-kargo reseptörü-adaptin kompleksi oluşur. ama spesifik molekül (içeri alınacak molekül) hala dışarıdadır.
  4- kümelenmiş klatrinler de içerden (sitoplazmadan) bu komplekse adaptine bağlanmak suretiyle dahil olurlar.
  5- klatrinler, içeriden membrana doğru bir dikiş izi şeklinde membranın invajinasyonunu sağlar.
  6- klatrinler sepetin sitozolde kalan kısmını bir terzi gibi keser.
  7- dinamin proteini ise membranda kalan kısmı keser.
  8- klatrin ve dinamin iş birliği sonucu vezikül hücre içine alınır.
  9- lizolitik enzimler vezikülü parçalar gerisini köpeklere yem eder.