şükela:  tümü | bugün
 • ya da: paradox of plenty

  ortadoğu ülkeleri özelinde ise: oil curse

  türkçeleri:kaynak laneti, petrol laneti, bolluk paradoksu

  zengin doğal kaynaklara sahip olan ülkelerin ekonomik gelişimlerini tamamlamakta zorlanmalarına ve demokrasi açığına sahip olmalarına atıfta bulunan bir siyaset bilimi terimi.

  örneğin, sadece müslüman ülkeleri ele alan bir regresyon analizi, petrol zenginliği ile otoriterlik arasında bir ilişki bulunduğunu ima eder. analize dahil olan ülkelerin arap kökenli olup olmadıkları değişkeni de (bkz: dummy variable) modele dahil edildiğinde ise, islam ile otoriterlik arasında herhangi bir nedensel ilişki gözlenmez.

  konu hakkında daha detaylı bilgi için bkz.: http://en.wikipedia.org/wiki/resource_curse

  ortadoğu ve kuzey afrika ülkelerinde petrol gelirinin otoriterliği nasıl sürdürülebilir kıldığı konusundaki detaylar için bkz.: ross, michael l. 2001. "does oil hinder democracy?" world politics 53: 325-361.

  tema:
  (bkz: siyaset bilimi/@derinsular)
 • "resource curse" ya da türkçesiyle kaynak lanetini collier ve hoeffler orta doğu'da iç savaşın temel dinamiği olarak yorumlamaktadırlar.
 • ing. kaynak laneti.

  genelde rusya, orta asya ülkeleri, arap ülkeleri, afrika ülkeleri gibi yenilenemez kaynakları bol olan ülkelerin başındaki bir beladır. bol miktarda bu kaynakları görece çok az bir işgücü ve teknik altyapı ile çıkarabildikleri ve hemen satabildikleri için, bu kolay parayı küçük bir zümre elinde toplar (oligarklar), halkın geri kalanı ile paylaşmaz. zaten devlet gücüne sahip zümrenin eline kolay para geldiği için de ülkeye başka yatırım yapmaz ve halk yoksulluk sınırlarında yaşar. oysa ekonomisi bu tür kaynaklara bağlı olmayan ülkeler eli mahkum başka şekillerde ekonomilerini sürdürmenin ve toplumun bireylerini örgütleyerek imalat yapmanın yollarına bakar, bu da gelişmenin en önemli şartı olan kurumsallaşmayı doğurur, ülke zaman içerisinde kendini toparlar.
 • sadece politik ekonomide geçerliliği olan bir teori değildir.

  (bkz: #54573290)
 • (bkz: dutch disease)