şükela:  tümü | bugün
 • kısaca rds denilen sendrom
  esas nedeni terminal hava yollarındaki sürfaktan eksikliğidir. sürfaktan eksikliği genel olarak ya sürfaktan komponentlerinin sentezi için gerekli enzimlerin olgunlaşamamasına (prematürelik) veya sürfaktanı yapan tip 2 pnömositlerin işlevlerinin bozulmasına bağlıdır. sürfaktan eksikliği ekspirasyonda (nefes verirken) alveollerin kollabe olmasına (sönmesi) neden olur. hipotermi ve perfüzyon (kanın dokuya belli bir hız ve basınçla geçmesi) bozukluğu da sürfaktan düzeyini ve işlevlerini yakından etkiler. akciğerlerdeki zedelenme nedeniyle alveole geçen plazma sürfaktanın inaktive olmasına yol açar.

  edit: imla
 • gestasyonel diyabetli annelerin bebeklerinde sıklıkla görülür.
 • pretermlerde en sık görülen solunum güçlüğü nedenidir.doğar doğmaz hasta normal olabilir. solunum güçlüğüne ait klinik bulgular doğumdan sonraki ilk 4 saat içinde başlar. diyabetik anne çocuklarında, fosfatidilgliserol eksik olduğu için sürfaktan fonksiyon gösteremez.
 • etyolojisindeki en onemli sebep prematuritedir. 28.haftadan once dogan bebeklerin yuzde 60 ile 80 civarinda gorulur, erkeklerde daha siktir ve asfiksi gibi akcigerin gelisimini zaten engelleyen durum varsa rds ihtimali daha da artacaktir. tanisi takipne,kas cekilmeleri ve solunum guclugu bulgulariyla gelir ve goruntulemede tam olarak havalanmadigi icin akciger buzlu cam goruntusu olusur ve bu durum b grubu streptokok pnomonisi ile karisir. korunmak icin anneye dogumdan once betametazon verilebilir ve yine dogum sonrasi entubasyon ile surfaktan verilebilir.
 • türkiye'de prematüre doğan bebeklerde en sık görülen hastalıktır. takipne ve inleme ile klinik oluşur.

  rds,sürfaktan eksikliği ve akciğerlerin immatüretisine bağlı olarak doğumdan sonraki ilk 4 saat içinde ortaya çıkan,
  - 24 saatten fazla süren
  - morarma,
  - hızlı ve inlemeli solunum,
  - interkostal,subkostal retraksiyonlar ile kendini gösteren bir klinik tablodur.
  sürfaktan, tip2 pnömositlerde sentez edilir ve depolanır.
  daha sonra alveol içine salgılanarak yüzey gerilimini azaltır ve ekspirasyon sonunda kollapsı önler.
  sürfaktan, gebeliğin 20. haftasından itibaren fetal akciğer dokusunda bulunur,
  ancak akciğer yüzeyine ulaşması 28.haftalarda,
  akciğerde erişkin düzeyine ulaşması ise 35.haftalarda olmaktadır.
  rds rds5
  rds ve neden olduğu komplikasyonlar prematüre bebeklerin en önemli mortalite ve morbidite nedenidir.
  rds insidansını belirleyen en önemli faktör 32.gebelik haftasından önce meydana gelen doğumların oranıdır.
 • dipalmitoil lesitin sürfaktanın ana bileşenidir ve akciğerde yüzey geriliminin azaltılmasında rol oynar. eksikliği yenidoğanın respiratuar distress sendromu ile ilişkilidir.
 • fetusun akciger maturitesini degerlendirmek icin yapilan testler:

  -lesitin/sfingomyelin orani: 2’nin uzerinde ise akcigerler maturdur
  -fosfatidilgliserol: pozitif ise akcigerler maturdur
  -floresan polarizasyon testi: surfaktan/albumin oranina bakilir, bu oran 55 uzerinde ise akcigerler maturdur; en iyi sonuc veren testtir
  -kopuk stabilite testi*
  -lameller hucre sayimi
 • covid sonrası sıkça görüleceği düşünülen bir sendrom
 • respiratuar distres sendromu görülme riskini azaltan durumlar maternal kronik hipertansiyon, preeklampsi, erken membran rüptürü, annenin eroin kullanması ve antenatal steroid kullanımıdır.

  respiratuar distres sendromu tedavisi görürken eğer bir preterm aniden kötüleşirse büyük ihtimalle intraventriküler kanama geçiriyordur.

  eğer aniden hipotoni ve hipotansiyon gelişirse üstüne bir de anemi eklenirse bu bebek büyük ihtimalle intraventriküler kanama geçiriyordur.

  hele 28 haftadan küçük bir bebekse %50 ihtimalle intraventriküler kanama görülür.

  intraventriküler kanama'da kanayan kısım subependimal germinal matriks tabakasıdır. ve bu da 34. haftadan sonra olmadığı için term bebeklerde kanama görülmez.

  edit: bilgi ekleme ve baştan yazma.
 • genelde preterm bebeklerde görülür ama term bebekte respiratuar distres sendromu görülen durumlar:

  1- diyabetik anne bebekleri ve diyabetik anne bebeklerinde akciğer matürasyonunun en iyi göstergesi amniyon sıvısında fosfatidilgliserol oranıdır. ama normalde lesitin/sfingomyelin oranı kullanılır. ve bu oran normal gebelerde eğer 2'nin üzerindeyse matür kabul edilir. ama diyabetik anne bebeğinde bu oranı 3,5'un üzerindeyse matür kabul ederiz.

  2- konjenital hipotiroidi'de görülür.

  3- ciddi asfiksi durumunda.

  4- mekonyum aspirasyon sendromunda

  5- pnömoni de

  6- surfaktan protein b eksikliğinde yani pulmoner alveoler proteinozis'de görülür. içlerinde en kötü prognozlu olan budur.

  edit: epeyce bilgi ekleme ve bu nedenle baştan yeniden yazma.

hesabın var mı? giriş yap