*

şükela:  tümü | bugün
 • zarar görmüş tarihi bir binayı aslına uygun olarak yeniden insaa etmek.
  (bkz: restorasyon)
  (bkz: roleve)
 • yapının tekrar inşaa edilmesi şart değildir. hatta çoğu zaman inşaa aşamasına hiç geçilmez, sadece ara bir süreçtir.
 • binanın ilk halinin, yani orjinal halinin çizilmesidir.
  nasıl ki rölöve mevcut halini yansıtmakta ise restitüsyon da ilk halini yansıtır.

  bu tabii ki her zaman mümkün olmamaktadır.
  binanın orjinal haline ilişkin bilgiler son derece kısıtlı olabilir.
  o dönem ait yazılardan ve hatta gravürlerden sonuca ulaşılmaya çalışılabilir.
  ki gravürler de hiç bir zaman sağlam kanıt sayılmazlar.
 • restitüsyon cok kaba anlamıyla dönemleme demektir...

  bir kültür varlığının ilk yapıldığı andan (özgün halinden) başlayarak, günümüze kadar geçirdiği çeşitli değişimleri ve bu değişimlerin ortaya çıktığı dönemlerde ve/veya anlarda bu kültür varlığının fiziksel durumunu saptayabilmek adına yapılır...
  restitüsyonda dikkat edilmesi gereken husus, saptanan değişimlerin bir grup halinde, ortaklıklar teşkil ederek bir döneme ya da ana referans vermesi gerektiğidir...

  yöntem olarak restitüsyon, günümüzden başlanarak yapılır ve kaynakların yeterliliği, güvenilirliği doğrultusunda özgüne ulaşana kadar devam ettirilir...

  bir kültür varlığının restitüsyonu, yani dönemlemesi yapıldıktan sonra, ilk ana (özgüne) dönme kararı, verilecek restorasyon kararlarından sadece 1 tanesidir. başka bir deyişle, özgüne dönmek şart değildir...
 • kültür varlığı olan yapının restitüsyon projesi için yeterli bilgiye sahip olunmadığı durumlarda bu proje, çizim/maket aşamasında kalmalı ve uygulamaya geçirilmemelidir.
  fakat öyle durumlar olur ki, kentin/sokağın görsel bütünlüğününün korunması için az veriyle bile uygulandığı zamanlar vardır.

  edit: yanlış kelime kullanımı
 • eski bir yapının eldeki bilgilere göre aslına uygun olarak çizilmesi.
 • restitüsyon yapının yıllar yada yüzyıllar önce yapılmış halinin projeye dökülmesine verilen isimdir.
 • bir yapının, tarihe kayıt düşmek adına, ulaşılabilen bilgi/belge ve farklı kaynaklardan yola çıkılarak hazırlanan bilimsel ilk durumunu gösteren projedir.

  rölöve binanın "şimdiki" durumunu, restorasyon ise (tescilli binalarda, izin verilebildiği kadarıyla) yapılması planlanan durumunu gösterecek projelerdir.
 • herhangi bir eski eserin (tarihi, kültürel ya da sivil mimari örneği), elde edilebilen verilerle (kalıntılar, eski fotoğraflar, çizimler, resmi belgeler, yazıtlar vb.) yapıldığı döneme ya da değişime uğradığı dönem(ler)e ait çizimlerinin yapılmasıdır.

  -restitüsyon inşaa etme aşamasını içermez. (farklı durumdaki yapılara farklı müdahalelerin farklı isimleri vardır.)
  - farklı dönemlerde farklı müdahalelere uğramış bir yapı varsa birden fazla restitüsyon çizimi ortaya çıkar. (dönemsel ayrımlarla kesinleştirilmişse)
  - restitüsyona dışarıdan bir ekleme/katkı yapılmayacağı için bir proje değildir.
  -restitüsyon yapılmadan önce eser ile ilgili analitik rölöve çalışması yapılmak zorundadır. rölöve ile sadece yapının ölçümsel belgelemesi yapılır. bu restüte etmek ve sonrasındaki restorasyon çalışması için yetersiz veri ile hareket etmeye sebep olacağından, esere ait bozulma, müdahale ve hasar tespitlerin yapılması gerekir ve bunun en önemli adımı analitik rölöve çalışmasıdır.