1. (bkz: #1662507)'a edit olarak;

    malzemenin elastik şekil değişimi sırasında absorbe ettiği enerjiyi, şekil değişimine neden olan kuvvet kalktığında geri vermesi özelliğidir.

    rezilyans modülü ile ölçülür.
  2. bir maddenin belli bir kesitinin (1 cm2), bir darbe ile kirilmasi icin gereken enerjiyi (kgm) belirten birimmişşşş.
    bu yukseldikce gevreklik de yukselirmişş.

    (bkz: yamuluyorsam duzeltin)
  3. malzemenin plastik şekil değiştirmediği noktaya kadar olan, gerilme-gerinim eğrisinin altında kalan alandır.