şükela:  tümü | bugün
 • peygamberin 8 haziran 632'de vefatı sonrasında kitlesel dinden dönme olaylarını bastırmak için ilk halife ebu bekir tarafından 632-633 yıllarında yapılan askeri harekât ve savaşlar.
  ordular 26 haziran 632'de harekete geçiyor.
 • öldürenin de ölenin de müslüman olduğu, iktidar ve para paylaşımından kaynaklanan bir başka çatışmadır. öldürülenler mürted olanlar, onlar artık müslüman değillerdi diyenler olabilir. ben de diyorum ki savaşta öldürülenler arasında islam dininden çıkanlar, peygamberlik iddiasında bulunanların peşinden gidenler olduğu gibi, müslüman kaldığı halde, zekat vermemeyi ya da zekatı merkezi otoriteye vermek yerine yerel olarak toplamayı ve dağıtmayı tercih eden edenler de vardı. kuran'da zekat vermeyenler öldürülür diye bir ayet yok. ayet olmadığı halde ilk halife zekat vermeyenle savaşırım diyor ve savaşıyor da.

  fetva

  soru

  ---o---
  bu arada diğer bir takım kabilelerin elçileri medine’ye gelerek, namazı kılacaklarını, ancak zekat’ı ödemeyeceklerini bildirdiler. ve bu durumun kabul edilmesini istediler. ebu bekir elçilere; “zekat olarak vereceğiniz hayvanların, bağlanacakları ipleri vermediğiniz taktirde bile sizinle savaşacağım” şeklinde sert bir cevap verdi.(taberi, ııı, 244)

  ---o---
  “etrafınızdaki araplar zekât koyunlarını ve develerini vermemek için isyan ettiler. onların, dinlerini bugünkü kadar hiçe saydıkları görülmemiştir. siz de hz. peygamber’in bereketini kaybetmenize rağmen dininizde hiç bir zaman bugünkü kadar kuvvetli olmamışsınızdır. hz. peygamber sizleri, kendisini dalâlette bulup da hidâyete erdiren o kâfî ve evvel olan allah’a emanet etmiştir. onu fakir bulup zengin eden allah, sizi de durmakta olduğunuz ateş çukurunun kenarından kurtardı. allah’a yemin ederim ki o va’dini yerine getirip bize vermiş olduğu ahdini ifa edene kadar o’nun emirleri doğrultusunda savaşacağım. bizden öldürülenler şehid olur ve cennete giderler. kalanlarımız ise yeryüzünde allah’ın halifesi ve vârisi olacaklardır. bu allah’ın vermiş olduğu sözüdür ki o sözünden dönmez. “allah sizden iman edip sâlih amellerde bulunanlara onları yeryüzünde iktidar sahibi yapmayı va’detmiştir” (nûr: 24/55) hz. ebubekir bu sözlerden sonra minberden inmiştir.[2]
  kenz ııı/142 (ibn asakir, salih b. keysan’dan); bidaye vı/311 (ibn asakir’den bir benzerini).
  muhammed yusuf kandehlevi, hayatu’s-sahabe, akçağ yayınları: 1/422-424

  ---o---
  hadis no : 2001
  ravi: ebu hüreyre
  tanım:resulullah (sav) vefat edince, ondan sonra hz. ebu bekir (ra) halife seçildi. bunun üzerine bedevilerden bir kısmı "irtidat" etti. (hz. ebu bekir halife olarak onlarla savaşmaya karar verince) hz. ömer, "resulullah (sav): "insanlar lailaheillallah deyinceye kadar onlarla savaşmaya emrolundum. bunu söylediler mi, benden mallarını ve nefislerini korurlar. (islam'ın) hakkı hariç artık hesapları da allah'a kalmıştır!" demiş iken, sen nasıl insanlarla savaşırsın?" dedi. hz. ebu bekir: "allah'a yemin olsun, namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşacağım. zira zekat, malın hakkıdır. vallahi, resulullah (sav)'a vermekte oldukları bir oğlağı vermekten vazgeçseler, onu almak için onlarla savaşacağım" dedi. hz. ömer sonradan demiştir ki: "allah'a yemin ederim, anladım ki, hz. ebu bekir'in bu görüşü, allah'ın savaş meselesinde ona ilhamından başka bir şey değildi. iyice anladım ki, bu karar hakmış."

  kaynak: buhari, i'tisam 2, zekat 1, istitabe 3; müslim, iman 32, (20); muvatta, zekat 30, (1, 269); tirmizi,