şükela:  tümü | bugün
  • rivayet tefsiri; kur'an'ın kur'an ile tefsirine, selef alimlerinden nakledilen eserlere, sahabe ve tabiin'in sözlerine ve hadislere dayanır. bazı rivayet tefsirlerine örnek:
    et-taberi-camiu'l-beyan an te'vili ayi'l-kur'ân
    es-semerkandî-tefsiru'l-kur'âni'l-azîm