1. kedilerin genel özelliği , köprüden geçinceye kadar mantığı taşımak ve çıkarların bittiği an zarar vermek ya da siklememek.
  2. riyakâr
    sıfat (riya:kâ:rı) arapça riy¥ + farsça -k¥r

    ikiyüzlü:
    "ah bu yarım sarhoşluk! insanı yalancı ediyor, riyakâr ediyor, lafını şaşırtıyor."- s. f. abasıyanık.

    (bkz: tdk)
  3. çalışılan, eğlenilen, öğrenilen, hasbelkader bulunulan, vakit geçirilen her kurum, kuruluş ya da bilumum mekanda kendisinden en az bir (1) adet bulunan insanımsı organizma.