şükela:  tümü | bugün
  • imam nevevi'nin derlediği hadis kitabıdır. alanında en önemli referanslardan biri sayılır.
  • eserin doğru imla ile yazımı için (bkz: riyazu's-salihin)
  • islam dünyasında kur'an-ı kerim'den sonra en çok okunan kitap olma özelliğine sahip olduğu söylenir. diyanet işleri başkanlığı'nın, arapçasını da içeren, ciltli, kuşe kağıtlı bir baskısı mevcuttur. alınması ve okunması tavsiye edilir.
  • ilk entry'de hakkında verilen bilgilerden; imam nevevi'nin derlediği doğrudur, fakat alanında en önemli referanslardan sayıldığı bilgisi yanlıştır. çünkü hadis ilminde 'referans' kelimesi içerisinde senetli rivayetler barındıran kitaplar için kullanılır. bunlara birincil kaynak veya temel kaynak da denir. bu açıdan riyazu's-salihin birincil kaynak veya referans değildir. akademik bir hadis çalışmasında temel hadis kaynaklarını atlayıp dipnotta kaynak diye bunu verirseniz jüriden zılgıtı yersiniz. fakat temel kaynak olmasa da derleme hadis kitaplarının en seçkinlerinden hatta en meşhurlarından biridir. hatta yazıldığı günden bu yana hadis tarihinin en çok okunan kitaplarının listesi çıkarılsa referans dediğimiz temel hadis kaynaklarını geçmiş bile olabilir. hadislerin halka indirgendiği bir derleme vasfı taşır. meşhurluğu da halk için cami derslerinde okutulma imkanı vermesinden ileri gelir.
  • riyazu's salihin, "salihlerin çayırı/bahçesi" anlamında imam nevevi tarafından kaleme alınmış hadis kitabı. yazılışından itibaren, müslümanlar arasında çok rağbet gören bir kitap olan riyazus salihin, müellifi olan imam nevevi'nin en meşhur eseridir.
  • içinde bin dokuz yüz civarı hadis vardır. muhteşem bir düzende yazıldığı, açıklamaların vs. gayet açık bir dille yapıldığı için müslümanlar arasında hızla yayılmış ve kuran-ı kerim'den sonra islam dünyasında en çok okunan kitap olma özelliğini kazanmıştır.
    türkçe'ye ilk tercümesini yapan kişi hasan hüsnü erdem'dir. içinde az sayıda zayıf hadis olduğu söylense de genel görüş güvenilir bir kaynak olduğudur.