1. bu ülkede pek çok yerde yerleşim yerlerinin en az iki isminin olduğunu bilmeyenlerin şaşırdığı durum. bu sadece güneydoğu anadolu bölgesine özgü bir durumda değildir. pek çok bölgede görülür. genelde yöre halkı roboski gibi eski ve alışılan ismini kullanır. bir de resmi ismi vardır. doğaldır ki resmi olaylarda resmi kurumlar resmi adını kullanır. oranın yöre halkı roboski ismini kullanıyorsa sana ne be kardeşim?