*

  • antik roma'da yer alan mimari eserlerin orijinal yerlerinde arttırılmış gerçeklik ile gösterilmesi link.
  • diğer bir adıyla "antik roma", milattan önce 9. yüzyılda italya yarımadası'nda kurulan roma şehir devletinden doğarak tüm akdeniz'i çevreleyen muazzam bir imparatorluk haline gelen, anadil olarak latinceyi kullanan medeniyetin adıdır. yaklaşık 1200 yıl boyunca varlığını sürdürmüş olan roma uygarlığı bir monarşiden oligarşi ve cumhuriyetin birleşimi bir demokrasiye ve daha sonra da otokratik bir imparatorluğa dönüşmüştür.
  • (milattan sonra 397) pantolon giymek yasaktı.
  • indigitamenta diye enteresan bir şey var bu adamlarda. bu başlıkta anlatmak doğru olur diye düşündüm.
    wikipedia, intigitamenta'nın antik roma dininde halka açık dualar için doğru ilahi isimlerin çağrıldığından emin olmak için papalık koleji tarafından tutulan tanrıların listeleri olduğunu söylüyor. bu listeler veya kitaplar muhtemelen, belirli koşullar altında çağrılabilecek çeşitli tanrıların doğasını, dua sırasına ilişkin ayrıntılarla birlikte tanımlıyomuş.
    peki bu "belli durumlar" neler? onu da huizinga'dan dinleyelim.
    huizinga, ilkel toplumlarda kişileştirme meselesini ele alırken bu konuya değiniyor ve meselenin oldukça ilginç bir yönünden bahsediyor. intigitamenta ona göre, "halkın şiddetli galeyana geldiği zamanlarda" bu kolektif duygu patlamalarını yatıştırmak için onların (duyguların) kutsal varlık diye kabul edilip sabit kalıba sokulduğu resmi bir ritüel. işte bu ritüel, wikipedia dan anladığım kadarıyla bir tür dua seansı. huizinga ise bunu, tehlikeli toplumsal gerilimleri çözmek ve yansıtma ve yatıştırma mekanizmalarıyla kötü ruhları kovmak için akıllıca bir psikolojik yöntem diye degerlendiriyor. peki ama kişileştirme bunun neresinde? huizinga şöyle devam ediyor; örneğin bu şekilde ortaya çıkan (yani halkta ortaya çıkan olumsuz kolektif duygulardan) pallor (solgunluk) ve pavor'un (korku) kendi tapınakları vardı; keza galyalıların saldırısını haber veren ses olan aius locutius'un, hannibal'in geri çekilmesini sağlayan rediculus'un ve evin yolunu gösteren domiduca'nın da. yani lafın kısası her halkta cereyan edebilecek olumsuz kolektif duyguları bastırmak için bu duygulara karşılık gelen tanrılar ortaya atılmış ve tapınaklar yapılmış. (duygu tapınakları hehe) bu duygular ortaya çıktığında indigitamenta adlı (hangi durumda hangi tanrıya dua edileceği ve hangi duanın edileceğini belirten) kitaplara başvurulmuş. ve bu dua ritüeli o duygunun tapınağında o tanrıya yapılmış. bir nevi katharsisvari bir etki elde etmisler. bu da benim yorumum olsun. biraz karışık anlattım ama bu saatte iki kaynaktaki bilgileri sentezlemek zor oldu. umarım tutarlı olmuştur.
hesabın var mı? giriş yap