• her turlu guselliin altinda olduu gibi ronesansin temellerinde de aci yatar bence, ozlem yatar...
 • 16.yy da rönesans italyadan fransaya geçmi$tir..francois 1er cultive olmami$ bi kral olmasina ragmen yeni bir esprit yi kabul etmi$tir.bilginleri ve italyan sanatcilari fransaya getirtmi$tir:leonardo da vinci,cellini,le titien,primatice gibi.ünv`lerde mantik ve din bilimleri disinda ilk defa sanat okutulmaya baslamistir.
 • kelime anlamıyla yeniden doğuş...
  tarih kitaplarında sebebinin istanbul'un alınması olduğu yazar...
 • avrupa uygarliginin temellerinin atildigi donem. kilisenin baskisinin ortaçağda hafiflemesiyle birlikte insanlar yeni kesfettikleri bedenlerinin icinde mutlulugu hemen ve simdi istemisler.
 • avrupanin kultur sicramasi yaptigi ikinci olay. buyuk bir sans
 • modernizme kadar dönemler kabaca klasik ve klasik olmayan şeklinde ikiye ayrılabilir. rönesans klasik bir dönemdir. referans aldığı yunan klasik dönemindeki gibi insan ön plandadır, insana güven tamdır, insan muzafferdir, bu sebeple figürler dingin, huzurlu, sakindir, kompozisyon tek yönlü, tek akslıdır (bkz: davut), karmaşıklık yoktur, bütünlük vardır. detaydan ziyade ana hatlar öne çıkar.
  dönem, savaşların ve hastalıkların insanı esir almasına ve umutlarını yok etmesine dek sürer, sonra yerini barok'a bırakır.
 • yeni çağ'da meydana gelen düşünsel, sanatsal alanda devrim... birey, birey olarak tanındığından; bu çağa aydınlanma çağı da denebilir... bu dönemde; ekonomik hayattaki hareketlilik, doğu-batı ilişkilerii arttırmıştır. doğudan alınan buluşlar geliştirilmiştir, servet ve ticaret kavramları önem kazanmıştır...
 • ayrıca (bkz: reform)
 • rönesans sözcüğü genel anlamda italya'da 15.yy da başlayan ve 16.yy da doruk noktasına ulaşan entellektüel bir etkinliği ifade eder. terim olarak rönesans ilk kez 15.yy da klasik ögretinin yeniden doğuşunu tanımlamak için kullanılmıştır.vassari'nin 1550 tarihli kitabında ise (en ünlü italyan ressam, mimar, heykeltraşların yaşamı)"sanatın yeniden doğuşu" anlamında ele alınmıştır.
hesabın var mı? giriş yap