*

şükela:  tümü | bugün
 • şehvet amaçlı gözetleme
  (bkz: rönte yatmak)
 • eski tck.nun 547. maddesinde yazılı kabahat cinsinden bir suç idi.maddenin yazılışından bu suçu çıkarmak biraz zor olsa bile yargıtay kararları ile eylem bu madde kapsamında görülmüştür.
  madde metni aşağıdaki gibidir :

  madde 547- her kim, itidal ve muvazene haricinde veya çirkin ve ayıp görünen sair herhangi bir hal ile başkasını alenen incitir veya huzur ve rahatını ihlal ederse onbeş güne kadar hafif hapse veya otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

  bu suç 5237 sayılı türk ceza kanununda ve kabahatler kanununda yer almamaktadır.
 • (bkz: teşhircilik)
 • kult filmi de vardir...

  (bkz: peeping tom)
 • en yaygın parafili çeşitlerinden biridir.
 • "özel ve yasak olanı görmek ve emin olmak" arzusunun bir sonucudur. çocukların öteki insanların cinsel organ ve bedensel işlevlerine, penisin olup olmamasına ve geçmişe dönük olarak oluşum anına ilişkin bilme ve emin olma arzusunun bir dışa vurumudur.

  laura mulvey, sinemayı, görsel zevkin röntgencilik boyutu olarak görür ve onu kavramsal olarak narsisist özdeşleşmeye taşır. çünkü sinema, narsisizm yapılarını öykü-imgeyle bütünleştirerek bakma arzusunu kamçılar. karakter ile izleyici arasında yaratılan narsisist özdeşleşme sinemada, ataerkil toplumun bilinçsizliği çerçevesinde oluşur; toplumsal olarak oluşturulan cinsel farklılıklar, imgeleri, imgelere bakışı ve gösteriyi düzenler;filmin biçimini oluşturur. böylece sinemada erkeğin görsel zevki belirleyici hale gelir. kadın imgesine bakılır. kadın izleyici, suçlu,kurban vs. konumundaki kadın kahramanla suçluluk içeren; erkek izleyici ise cezalandırıcı,suçlu vs. konumundaki erkek kahramanla hayranlık içeren bir özdeşleşme yaşar.

  özellikle hollywood sinemasında ideal kadınlık konumları üzerinden yaratılan mitler, kapitalist ekonomi ile ilişki içindedir. artık sinema, yalnızca estetiğin/sanatın ifadesi,eğlencenin merkezi olarak görülmez; cinsiyet politikasının,toplumsal rollerin, yaşam biçimlerinin yeniden üretildiği ve toplumsallaştırıldığı bir alandır.
 • "dikizcilikte ne olur? dikizcinin edimi anında özne nerededir, nesne nerededir? söylemiştim, tıpkı görme söz konusuyken olduğu gibi, görme dürtüsü seviyesinde de özne orada değildir. sapkın olarak oradadır ve ancak döngünün bitişinde yer alır. nesneye gelince, döngü onun etrafında döner, güdümlü mermidir o, sapkınlıkta hedef onunla vurulur.

  skopik dürtüden bahsettiğimizde gündeme gelen muğlaklığı bu noktada kavrıyorsunuz. bakış, kayıp olan ve ötekinin ortaya çıkması üzerine, utancın etkisiyle başından aşağı kaynar sular dökülerek, birden tekrar bulunan nesnedir. buraya kadar öznenin görmeye çalıştığı şey nedir? görmeye çalıştığı şey, iyi biliniz ki yokluk olarak nesnedir. dikizcinin aradığı ve bulduğu bir gölgeden ibarettir, perdenin arkasındaki bir gölge. arkasında kim bilir hangi sihirli mevcudiyeti hayal edecektir, orada kıllı bir atlet olsa dahi o genç kızların en güzelini hayal edecektir. aradığı şey, söylendiği gibi, fallus değildir- onun yokluğudur; bu yüzden bazı şekiller onun arayışının ağırlıklı nesneleri olur."
  (lacan, psikanalizindört temel kavramı)