şükela:  tümü | bugün
 • eski metinlerde sadece bir doğa olayı değil, dünyanın değişimini, zamanın akışını simgesel olarak belirtmeye yarayan sözcük. (bkz: rüzgar)
 • nâbi'ye ait meşhur gazelin ilk beyitinde "gelip geçici" anlamını taşıyan sözcüktür.

  bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
  biz neşâtın da gâmın rûzigârın görmüşüz.

  dünya bahçesinin hem baharını hem güzünü görmüşüz
  neşenin de kederin de gelip geçtiğini görmüşüz.

  devamı için (bkz: bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz)