şükela:  tümü | bugün soru sor
96 entry daha
 • gayette olması gerekendir. okulda disiplini bozuyorsan sonuçlarına da bir zahmet katlanacaksın.
  bizim zamanımızda bırak saç boyatmayı, saçımız açık okula gidemezdik be. formanın içine yiyorsa siyah boğazlı body giy. anında kenara çekiliyordun. dahası okuduğum bir ilkokulda okul ayakkabısı giyme zorunluluğu vardı. yani spor ayakkabısını forma altına giyemiyorduk. saçma mıydı? o zamana göre evet. ama şu anki disiplinli yaşantımı o dönemlerime borçlu olduğumu söyleyebilirim.
  disiplin iyidir.
 • benim bir arkadaşım da saçının ucunu mora boyadığı için işten çıkartıldı. tuhaf hareketler bunlar.
 • görüntülerden izlediğimiz kadarı ile; karar doğru, uygulanma biçimi yanlıştır.

  evveliyatını bilemiyoruz tabii, belki müdür önce öğrenciyi odasına çekip güzel bir dille bu şekilde okula gelmesinin uygun olmayacağını söyledi de öğrenci kendisini ciddiye almadı. bizim izlediğimiz kadarı ile sadece ''laaa gittt'' diye kovalıyor çocuğu. böyle yansıması kendisi adına talihsizlik olmuş.

  çok net oyna, devaaaaammm hocam! *
 • p.s.: madde 4-1-d'ye dikkat!

  millî eğitim bakanlığına bağlı okul
  öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair
  yönetmelik
  amaç ve kapsam
  madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı
  resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul
  ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usûl ve esasları
  düzenlemektir.
  (2) bu yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı özel öğretim kurumları
  kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci
  fıkrası ile 5 inci maddesinde belirtilen okulların öğrencileri hakkında
  uygulanmaz.
  dayanak
  madde 2 – (1) bu yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı millî
  eğitim temel kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve
  652 sayılı millî eğitim bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun
  hükmünde kararnameye dayanılarak
  hazırlanmıştır.
  temel ilkeler
  madde 3 – (1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi,
  ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve
  kıyafet serbesttir.
  (2) (değişik: 8/7/2013-2013/5125 k.) öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde
  tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz.
  ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü
  maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak
  kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili
  eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri
  belirlenebilir. bu fıkranın uygulanmasına dair usûl ve esaslar millî eğitim
  bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile
  belirlenir.
  (3) okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine
  uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet
  giyer.
  (4) öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik
  ve laboratuarlarda önlük veya tulum,
  işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.
  (5) öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor
  etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun
  kıyafet giyer. ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye
  zorlanamaz.
  125
  (6) (mülga: 22/9/2014-2014/6813 k.)
  (7) sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin
  özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin
  verilir.
  (8) özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde
  kullanılmak üzere veliye malî yük getirecek özel
  kıyafet aldırılamaz.
  kılık ve kıyafet sınırlamaları
  madde 4 – (1) öğrenciler;
  a) öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol,
  rozet ve benzeri takılar takamaz,
  b) insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun
  olmayan kıyafetler giyemez,
  c) yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,
  ç) vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin
  yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört
  ve kolsuz gömlek giyemez,

  --- pirsing ne aq ---

  d) (değişik: 22/9/2014-2014/6813 k.) okullarda yüzü açık bulunur; siyasî
  sembol içeren simge, şekil ve yazıların
  yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç
  boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz,
  pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,

  --- pirsing ne aq ---

  e) (değişik: 22/9/2014-2014/6813 k.) okul öncesi eğitim kurumlarında ve
  ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur.
  yaptırımlar
  madde 5 – (1) bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul
  öğrencilerine 27/8/2003 tarihli ve 25212
  sayılı resmî gazete’de yayımlanan millî eğitim bakanlığı ilköğretim
  kurumları yönetmeliği; lise öğrencilerine 19/1/2007
  tarihli ve 26408 sayılı resmî gazete’de yayımlanan millî eğitim bakanlığı
  ortaöğretim kurumları ödül ve disiplin
  yönetmeliği hükümleri uygulanır.
  (2) bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri
  hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanır.
  uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler
  madde 6 – (1) diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin resmî ve özel
  okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
  öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu yönetmeliğe
  aykırı hükümleri uygulanmaz.
  (2) 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe
  konulan milli eğitim bakanlığı ile diğer
  126
  bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık
  kıyafetlerine ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
  (3) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe
  konulan kamu kurum ve kuruluşlarında
  çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğin 14 üncü
  maddesinde yer alan "ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı
  bakanlar kurulu kararına bağlı "milli eğitim bakanlığı ile bakanlıklara
  bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık
  kıyafetlerine ilişkin yönetmelik" hükümleri" ibaresi yürürlükten
  kaldırılmıştır.
  geçiş hükümleri
  geçici madde 1 – (1) 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklı
  kalmak kaydıyla, 6 ncı maddenin ikinci
  fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 2012-2013
  öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.
  (2) öğrenciler, 2012-2013 ve daha önceki öğretim yılları için okul
  yönetimlerince belirlenen önlük veya okul
  üniformalarını 2013-2014 öğretim yılında giyebilir.
  yürürlük
  madde 7 – (1) bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  yürütme
  madde 8 – (1) bu yönetmelik hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.
 • babası olsam bende evden atarım.
 • muhtemelen çocuk, çok göze batan, kantinden püsküvit alsa, alırken insanları ayar eden tiplerden. bunun başka bir açıklaması olamaz. kadın öğretmenini taciz edeni, erkek öğretmeninin arabasını benzin döküp yakanı, alt sınıftan hemcinsine tecavüz edeni atamadılar burada okuldan.

  suçun cezaya göre ağırlığına bakarsak idareye bilinçli olarak zıt gitmiş, yaparsın yapamazsın olayına dönmüşe benziyor.
 • şimdi nasıl işliyor bilmiyorum. ama bizim zamanımızda renkli çorap giymek bile yasaktı. saçım küt kesimdi toplayamıyodum bu yüzden bile azar işitiyodum. ha saçımı boyamaya 8. sınıfta başladım ama o da siyahtı fark edilmiyodu. sen kafanı civciv sarısı yapıp okula gidersen doğal olarak alınmazsın orası eğitim yeri poz yapma yeri değil ve yeni nesil cidden dejenere olmuş geliyo kızlara bakıyorum yeşilli mavili saçlar up uzun tırnaklar oğlanlar desen onlarda öyle sigara uyuştrucu yaşı 12 13 e düşmüş sizce normal mi? evladınızın böyle olmasını istiyosanız eyvallah. bence türbanada bu tür şeylerede izin verilmemeli eğitimde. lise bitene kadar en azından. 18 olunca istediğini yap.
 • on numara harekettir. şu serbest kıyafet saçmalığı da bir an önce bitmelidir.
 • adı taylan sırf bu yüzden bile okuldan atılmalı.
9 entry daha