şükela:  tümü | bugün
 • 605/1207 tarihinde malatya’da doğmuştur. babası ishak efendi kendisi gibi büyük bir alim ve anadolu selçukluları nezdinde itibarlı ve mevki sahibi bir zattır. aynı zamanda ünlü mutasavvıf muhyiddin ibn arabi’nin de yakın dostudur.

  şeyh sadreddin-i konevi babasını küçük yaşlarda kaybeder. o yıllarda konya’ya gelen şeyh’ül-ekber muhyiddin ibn arabi, annesiyle evlenir. sadreddin bundan sonra tamamen babalığının terbiye ve eğitimi altına girer. iyi bir tahsil görür. muhyiddin ibn arabi ile birlikte halep ve şam’a gider. devamlı onun derslerini takip eder. onun vefatından sonra büyük alim ve mutasavvıf evhadüdin-i kirmani’den feyz alır. daha sonra mısır’a ve haca gider. hac dönüşü konya’ya yerleşir.

  hadis ve tasavvufta ünü dünyaya yayılan sadreddin konevi,
  konya’da binlerce talebe yanında pek çok da hikmet ve tasavvuf ehli kimseler yetiştirir. mevlana’nın da kendisinden feyz aldığı rivayet olunur. ahmet eflaki, menakıb’ül-arifin isimli eserinde mevlana ile aralarındaki münasebet ve dostluğa ait pek çok menkıbe nakleder. ayrıca mevlana, cenaze namazının sadreddin konevi tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir.
  sadreddin konevi, hocası muhyiddin ibn arabi’nin kendisinin yüksek makamlara kavuşması için çok uğraştığını, vefatından sonra da üzerinde tasarruflarının devam ettiğini uzun uzun anlatır.
  sadreddin konevi, 673 hicri, 1274 miladi yılı muharrem ayının 16. pazar günü hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. mevlana ile aralarında aşağı yukarı bir yıl vardır. o da 1273 yılında vefat etmişti.
  böylelikle konya, bir yıl içerisinde iki büyük alimi ve iki mana sultanını kaybetmiştir.
 • fususul hikemin sirlari ve marifet yolcusuna kilavuz isimli kitaplarini okuyunuz.konyada yetisti ama acaba kac kisi tarafından bilinmektedir?
 • türbesi türbesi selcuklu mimarisi ile açık prizmatik kubbelidir, konya hava hastanesinin hemen arkasında ve yeni restoresi ile daha da güzellesmistir..
 • konya'da mevlana ismin gölgesinde kaldıgı için adını kimse anmaz...
 • denilir ki: "şems, mevlana için neyse; konevi de, muhyiddin ibn-i arabi için odur."
 • bu zat muhyiddin ibn-i arabi'nin üvey oğludur. öğretileri yeterince bilinmemektedir. mevlananın cenaze namazını kıldırmak üzereyken üzüntüsünden bayıldığı söylenir. türbesinin olduğu mahalle ise "şeyh sadrettin mahallesi" diye geçer.
 • ibn-i arabi'nin üvey oğludur.ibn-i arabi'nin en iyi yorumcusu, en sadık talebelerindedir.
 • konya şehrinin isminin bu şahsın adından ötürü konulduğu rivayet edilir.
 • babası mecdüddin ishak'tır.
 • türbesinin yanında ismini taşıyan birde camii bulunan muhterem zat.konevi camii'nin göze çarpan en büyük özelliği ise kapısının kıble yönünde olmasıdır.