şükela:  tümü | bugün
 • güftesi aziz mahmud hüdayi hazretleri'ne ait uşşak nâ't-ı şerîf.
  dinlemekten en çok etkilendiğim ânın karagümrük cerrahi âsitânesi'nde gerçekleştiğini belirtmeliyim.

  [eskilerden bir kayıt https://youtu.be/-dc1f0nloso]

  cerrâhî zikrinden (22.40-24.30)

  sadr-ı cemî' mürselîn sensin yâ resûlallâh
  rahmete'l-li'l-âlemîn sensin yâ resûlallâh

  nûrun sirâc-ı vehhâc âlemler sana muhtâc
  sâhib-i tâc ü mi'râc sensin yâ resûlallâh

  âyine-i rahmânî nûr-ı pâk-i sübhânî
  sırr-ı seb'u'l-mesânî sensin yâ resûlallâh

  şâhidin leyle-i isrâ sübhânellezî esrâ
  câmi'-i cümle-i esmâ sensin yâ resûlallâh

  ey menba'-ı lutf u cûd yerin makâm-ı mahmûd
  yaradılmışdan maksûd sensin yâ resûlallâh

  cânlar içinde cânân ma'den-i ilm ü 'irfân
  ceddim ve pîrim sultân sensin yâ resûlallâh

  açan râh-ı tevhîdi bulan sırr-ı tefrîdi
  hüdâyî'nin ümmîdi sensin yâ resûlallâh