şükela:  tümü | bugün soru sor
  • "burada söz konusu olan şeyi net bir biçimde belirtmek için, bu fenomeni saf ilişki olarak adlandıracağız. saf ilişkinin cinsel saflıkla hiçbir ilgisi yoktur ve betimleyici olmaktan çok sınırlayıcı bir kavramdır. bu bir toplumsal ilişkiye kendi için, taraflardan her birinin ötekiyle sürekli birlikte olmaktan elde edebileceği şeyler için girildiği bir durumu ifade eder ve ancak her iki taraf da her iki bireye ilişki içinde kalınması için yeterli doyum sağladığını düşündükçe devam eder. önceleri cinsel olarak "normal" nüfusun çoğu için, aşk cinselliğe evlilik yoluyla bağlanırdı ama artık ikisi birbirine giderek daha fazla saf ilişki yoluyla bağlanıyor" (anthony giddens, mahremiyetin dönüşümü)

    diğer bir değişle saf ilişki, salt, "birliktelik aşkı" olarak da tanımlanabilir. romantik aşktan farkı; sürekli farklı kişilerle farklı birliktelikler yaşayabiliyor olmalarıdır. günümüzde aile kavramının zedelenmesinin bir etkeni de aşkın anlamının bu yönde evrilmesinden kaynaklanır. bu evrimin gerçekleşmesinin bir çok sebebi vardır ancak en belirgin sebebi, yeni modern toplumun kişileri esnek, bireyselci, ve bağlılıklardan uzak yaşamaya itiyor olmasıdır.
  • yani ilişki kavramı toplumsal normlardan ve diğer olgulardan soyutlanıp saf bir şekilde kaldığında tamamen mutualizme dayanan bencil bir olgu olarak ifade ediliyor.

    ama eleştiri getirmem noktalar var ; "mahremiyetin dönüşümü dendiği zaman" mahremiyet vardı ama saf ilişkiye dönüşüyor gibi bir anlama gelir ama bir kavrama saf dememiz için ; tam tersi önce var olan saf ilişkinin mahremiyete dönüşmesi lazım.. sonrada ikinci paragrafta bahsedildiği üzere tekrar mahremiyet örtüsünün kaldırılmasıyla saf ilişkiyi görebiliyoruz.

    aile kavramı da saf ilişkinin diğer biçimlendirilmiş hali olmak zorunda..

    bu yüzden kendi yorumum ; ilişkiyi saf olarak ifade derken bugün toplumda belirlediğimiz tüm ilişki formlarına dönüşebilecek sadelikte olması lazım;fakat başlığı açan kişinin tanımında "karşılıklı çıkar ilişkisi" ni anımsatan bir tanım görüyoruz..bu yüzden saf ilişki tanımı eğer yukarıda yazan gibiyse doğru bir tanım olmadığı görüşündeyim.