şükela:  tümü | bugün
 • iran civarinda olan, yavuz sultan selim'in son verdiği devlet olsa gerek... tabi iran derken, günümüz iranından çok iran & kafkaslar falan...
 • türk kültürü ile yönetilen az sayıdaki türk devletlerinden biridir.

  bu arada yavuz sultan selim son vermemiştir tabi ki bu devlete,
  safevi hanedanı iran'da 18. yy'a kadar devam etmiştir.
 • osmanli himayesindeki alevi ve siilerin yavuz sultan selim zamaninda göç ettikleri ve osmanli devletiyle dinsel politikalar açisindan çok çatisan devlet(bkz: çaldiran)
 • türklüğe bilinen en eski tarihinde bakıldığında, türk kültürünü en yoğun yaşatmış devletlerden biridir safevi devleti.
  bir devletin kültürünü belirleyen eşlerini savaşa getirip getirmemeleri değildir kanımca. devletin rengini belirleyen resmi yazışmaları dahil edebiyatında, iliminde kullandıkları dil, şahının şahsen yazdığı şiirlerinin dili ve yaşam tarzıdır.
  osmanlı türklüğü, türkmenleri aşağılamanın ve katletmenin tarihini yazarken, türkmenler kurtuluşu safevi devletinde görmüştür. osmanlı'da türk olmak, türk anılmak en düşük sosyal statülerden biridir. devletin bir halkı temsil ettiğinin en güçlü kanıtı, devletin halkı sahiplenmesinden ve karşılığında da o halkın devletini sahiplenmesinden başka nedir ki? dönemin türk halkıbüyük çoğunlukla osmanlı'yı değil, safevi devletini sahiplenmişlerdir. 500 yıl sonra, egemen kültürün etkisiyle bunu görmezden gelmek ilginçtir.
  bu arada türklüğe bugünden bakar ve bugünkü türklük bilinci olan, türk olmayı hanefi müslüman mezhebine meyletmekten başlatırsak, osmanlı daha türktür, hatta sudan, etiyopya bile safevilerden daha türktür. o zaman da tartışma konusu ortadan kalkar zaten.

  ek: dünyanın en güzel devleti safevilerdir demiyorum. zira tarihte yarattıkları karanlıklar ve katliamları osmanlıyla yarışan bir devlettir ayrıca safeviler. sonuçta aradaki tüm savaşlar da sadece türklükten, araplıktan, alevilikten sunnilikten değil, asıl olarak iktidar ve güç mücadelesinden çıkmıştır. iktidar ve güç söz konusu olduğunda bu coğrafyada kardeş kardeşi öldürebilir zaten, kardeş-kardeşi kalıbı gerçek anlamda kullanılmıştır. (bkz: fetret devri). ayrıca padişahlların kardeşlerini boğdurması, şah ismail'in annesini öldürtmesi, vs...
 • mimaride osmanlılardan daha ilerdelermiş.
 • ismini tarikat seyhi seyh safiyeddin´den almis ve iran´da kurulmus olan devlet.
 • ing.; safavid(s) veya safevi(s)
 • 1500-1750 arasında ya$ayan bu devletin hüküm sürdüğü bölge şöyledir:
  http://upload.wikimedia.org/…20/locationsafavid.png
  http://upload.wikimedia.org/…map_safavid_persia.png
 • iran’da kurulmuş olan safevi devleti alevilerle ilişki içine girerek mezopotamya ve anadolu içlerine kadar etkinlik gösterdi. safevi devletiyle ilişkiye giren aleviler, nora, modon, koron, girit gibi yerlere sürgün edildi.
 • iran'a hükmettiği dönem boyunca dinî politikaları dolayısıyla iran'da arapça'ya verilen önemin artmasını sağlayan devlet.

  yavuz sultan selim'in osmanlı'ya sünnî arap/arapça konuşan alimleri davet etmesi gibi, safeviler de bahreyn ve cebel amil* gibi dönemin şii ilim merkezlerinden, arapça konuşan, tanınmış pek çok şii alimi iran'a davet etmişlerdir. seyyid hüseyin nasr'ın bildirdiğine göre bu iki bölgeden iran'a gelen alim sayısı o kadar fazla idi ki, tamamen bu alimlerin biyografilerine hasredilmiş, lu'luatu'l-bahreyn ve amâl el-amil adlı iki eser mevcuttur. bütün bu gelişmeleri göz önüne alan günümüz iran'ının birçok gelenek uzmanı, sultan el-ulema gibi farsça'yı çok az bilen alimlerin büyük güç ve prestijlerinden ötürü dini otoriteler arasında arapça'ya yeni bir önem verildiğini; hatta önceden farsça'nın kullanıldığı yerlerde bile arapça'nın kullanılmaya başladığını belirtmektedir.

  seyyid hüseyin nasr, "safevi iran'ında geleneksel şiilik", iç. "modern dünyada geleneksel islam", insan yay., 3. baskı, istanbul 2001, s.59-60