şükela:  tümü | bugün soru sor
 • safha-yı sadrında daim âşıkın efkârı hû
  şakirin şükrü hûvallah zâkirin ezkârı hû

  hû sadasından melekler gökte eylerler sema
  hû safasından felekler eyledi ihbar-ı hû

  nâleden ney deldi bağrın hû deyu nalan ider
  mevleviler mesnevi'de eyledi işâr-ı hû

  sidre seyrine muhakkak irmeğe cibril-i emin
  olmasa onun dilinde dembedem tekrar-ı hû

  bülbül â divan-ı aşktan bir varak naklet bize
  tâ safa vere safadan açıla gülzar-ı hû

  sofi mest olup safadan devreder yâ hû deyu
  münkir inkarın bıraktı eyledi ikrâr-ı hû

  ravza-i hû'da makam et ey cemal-i halveti
  tâ vücudun milkine keşf ola bu esrar-ı hû

  pir cemal halveti* hazretlerinin gazel nutkudur. cihangiri ahmed dede tarafından hüseyni makamda bestelenmiştir. rennes'de gerçekleştirilen ayin-i şerif kaydında hû zikriyle okunmuş: https://youtu.be/c-omdt9zicq

  hû dost yâr