şükela:  tümü | bugün soru sor
 • hani kralın sağında olanlar var ya... işte sağcılar onlar oluyor. onlara gelenekçi deniyor aslında. mevcut toplumsal, ekonomik, siyasal düzenin devamından yana olanlar. mutlu olanlar.

  solcular da ilerlemeciler, değişimciler ya da kendi sevdikleri isimle devrimciler. bir zamanlar burjuvalar solcuydu. feodal sağcılarla mücadele ediyorlardı. sonra iktidar ellerine geçince sağcı oldular. günümüzde hala burjuva dünyasında yaşadığımız için liberaller sağcı.

  ataerkil toplum düzeninin ve değerlerinin devamını savunan muhafazakarlar da sağcı.

  bunların evliliğine yeni sağ deniyor. bunlar aslında kürtaj ve çok ulusluluk gibi konularda çok anlaşamazlar. fakat her türlü devrimci düşünceye karşı duruşları ortak sayılır. kimisi kendine sol liberal der. muhafazakarlara giydirir falan.

  bizim toplumumuzda karşılığı olmayan şeyler bunlar aslında.

  edit: ğı

  edit2: milliyetçilik sağcılık ve solculuktan çok farklı bir şey. bir insan liberal milliyetçi, sosyalist milliyetçi ya da muhafazakar milliyetçi olabilir. kendine milliyetçi diyenler bir çok farklı kamptan gelir. milliyetçiliğin sağ-sol skalasında kendini sağda konumlandırması ülkemize dair bir gerçeklik. bunun tam aksi de her zaman mümkündür. milliyetçilik devrimci de olabilir muhafazakar da olabilir. bizim gibi ülkelerde hem sağ hem de sol milliyetçi olduğunu iddia edebilir. üstüne bir kaç tane de milliyetçi parti var görüldüğü üzere. aslında milliyetçilik hemen herkesin yüreğinde hissettiği bir duygu, toplumu birleştiren bir unsurdur. milliyetçilik bir ideoloji gibi sorunlara çözüm getiren bir formülasyon değildir. "ben milliyetçiyim öyleyse serbest piyasa." diyemezsiniz.

  fakat -şahsi tespitim- milliyetçiliğin üzerinde birleştiği nokta köylücülüktür. sağ da olsa sol da olsa milliyetçiler önemli ölçüde köylücüdür. türkü söylemeye, tarıma, tezeğe bayılırlar. bunun da en önemli sebebi zannımca köylüyü milletin asli unsuru, köylülüğü de milliyetin varlığının bir parçası olarak görmeleridir. köy gerçekten homojen olabilir. milliyetçilik köyde daha bir ciğerde hissedilebilir. kentler ve hele de metropoller çok daha kozmopolit ve çok milletli mekanlardır. bir köy çocuğu olarak aslında çok da hoşnut değilim bu ilgiden. zira köyler aslında düşüncenin, ideolojinin, yeniliğin öldüğü mekanlardır. kentlerde doğan düşünceler sonunda köye defnedilir.
 • sağcılık, muhafazakarlıktır.
  yani, mevcudu muhafaza etmek isteyenlerin, mevcut durumdan memnun olanların idelojisidir.
  bu, yaygın olan dini inancı muhafaza etmek, dogmalaştırmak şeklinde ortaya çıkabileceği gibi milliyetçilik olarak da ortaya çıkabilir.
  solculuk ise başkaldırıdır, ilericiliktir.
  mevcut durumdan memnun olmayanların, mevcudun değişmesi gerektiğini düşünenlerin ideolojisidir.
 • türkiye'de "mevcut iyi" diyen en az 50 milyon insan olmasına ne diyorsunuz?

  mevcut iyi bozmayalım!
 • kişilik bozukluğudur.
 • sağcılık, özelde bireylerin, genelde toplumların kendi(leri)ni koruma refleksi ile geliştirdikleri sosyo-psikolojik reaksiyonların politik düzlemde temsil edilmesidir. esasında herkes kendi değerlerine dönük olarak korumacıdır. ama sağcılık genelde iktidar ideolojisi olduğu için nadiren muhalefette yer alır. çünkü halkın sağduyusu, her zaman solduyuya galip gelir. çünkü sağduyu temkini telkin eder. solduyu ise temkini elden bırakıp yeni diyarlara açılmayı. toplumlar ellerindekileri korumaya meyillidirler. iktidar güçlü bir şekilde sol politik figürlerin elinde olduğunu gördüğünüzde anlayınız ki, sağcılık ile solculuk yer değiştirmeye meyyaldir. bu ülkede yıllarca solcular sağcılar gibi davrandılar. şimdi sağ koltuğunu geri aldı, ve doğasının gereği olarak tekrar sağcı gibi davranmaya başladı. özde; sağcılık ezenlerin, solculuk ezilenlerin tutumudur. ama dediğim gibi, iktidar burada belirleyicidir. iktidarı ele geçirmiş nice sol rejim diktatörlük altında inim inim inletmiştir halkını. ama o sırada aslında sağcıdır. sağcılaşmıştır. alanını koruma içgüdüsüyle vahşilemiştir, azgınlaşmıştır.

  iktidardaysanız, şeytan kalelerinizi birer birer fethetmeye başlayacak demektir. buna karşı durabilmek büyük bir emek, cesaret ve karakter ister. ne yazık ki çok az siyasetçide bunlar yeterince bulunur.
 • az cok boyle bisey

  not: tek tiplesmeye hayir. evet.

  herseyi sorgusuz sualsiz ve mantiksizca basite indirgemeye ve insanlari etiketlemeye* ne kadar cok alismisiz lan. yazik bize.
 • eski bir sağcı olarak diyebilirim ki boktur.
  solculukta aynısının lacivertidir.
  sağcı veya solcu olmayın sadece akıllı olun.

  edit: bir akradaş demiş ki:
  ..............
  "sağcılık toplumsal eşitsizliği kaldırmayı ve hiyerarşiyi yok etmeyi amaçlayan bir ideolojidir. günümüzde sağcılığın dindar kesim üzerine kalmasının sebebi, dinin bir çeşit eşitsizlik giderici yapıya sahip olmasıdır."
  ............

  biat kültürü mü hiyerarşiyi yok ediyor?
  ben buna sadece götümle gülerim.
  ayrıca evet, din eşitsizliği gidrerir ama bu dünyada değil, geberip gidince.*
 • milliyet ve din gibi toplumu birleştiren kavramları barındıran en genel kapsayıcı ideolojidir.

  çoğunluğu dinsiz olmayan toplumda
  dinsiz milliyetçilik: ırkçılık
  milliyetsiz dindarlık: dincilik

  dinsizlik ve milliyetsizlik: solculuk* olarak görülür.

  tabii bunun gibi kesin ifadeler gerçek bilgiyi vermez ama toplumsal düşünce budur ve toplum kontrolü bu şekilde yapılır.
 • şurayı okuyarak anlaşılabilecektir. linke daha detaylı anlatan ingilizce'sini koydum. sol taraftan ilgili linke tıklayıp, aynı sayfanın çok daha özet halinin türkçe'sini de okuyabilirsiniz.
 • ortalama bir political science sınıfının ilk dersinin konusu. 17 yaşındaki çocuklar hızlıca aşıyor bunları. koca koca adamlar da mesai saatinde bunlara kafa yoruyor.

  el cevab: bu konuyu çalışmak için vertikal ve horizantal iki çizgiyi kesiştirerek meşhur bir çizelge oluşturulmuştur. merkez sağ ya da merkez sol isimlendirmesi işte o çizelgenin merkezine olan yakınlığa ithafen söylenir. bu çizelgede ve genel olarak siyaset biliminde dindar ve milliyetçi diye ayrım yapılmaz. kabaca siyasi partinin muhafazakarlığına göre konumlandırma yapılır. kahvehanede yapabilirsiniz ama ona bir diyeceğim yok.