şükela:  tümü | bugün
 • eskiden adi komandit diye bilinen yeni bakkal tükkanları.
 • sirketlerin ortaklarin sorumluluklari acisinda ayrildigi iki basliktan bir tanesidir. digeri icin;
  (bkz: sermaye sirketleri)
 • kurumlar vergisi mükellefi olmayan şirketlerdir.
 • şahıs firmasının eşanlamlısı değildir, olmamalıdır.

  adı üstünde "şirket"tir; şeriklerle yani ortaklarla oluşur.

  bir oluşumun tek sahibi varsa ona ortak/şerik denmeyeceği gibi o oluşuma da ortaklık/şirket denmez. ona göre...
 • kurmak istediğinizde türkiye'de müteşebbisliğin neden gelişemediğini görmenizi sağlar. kıçıkırık bir şahıs işletmesi kuracaksın; yok muhtarlığa git, yok notere git, oradan muhasebeciye git, oradan ticaret odasına git, muvafakatname al, onu bastır, bunu onaylat, onun gelmesini bekle, o olmadı bilmemneyi bir daha al, onu ver, vergi memurunu bekle, onay bekle, damga bilmemnesi öde, stopaj, arbitraj, kelaj.

  e-devlet şifresiyle tek tuşta halledilebilecek işlem olması gerekirken devlet resmen "uğraşma bu işlerle, herkes memur olsun" diyor.
 • kuruluşunda 500 tl maliyet gerektiren başlangıç seviyesi ticari oluşumdur.

  53.000 tl ve uzeri gelir elde ettiğinizde %35 gelir vergisi ödenir.

  devlete bosuna "baba" denmiyor.

  hepmi kız tarafı olunur be kardeşim.
 • uygulamada, hukukun h'sinen haberdar olmayan insanlar tarafından gerçek kişi tacir yerine kullanılan hukuki bir terim. kullanmayın rica edeceğim, anlaşılmıyor.

  şahıs şirketleri kollektif ve komandit olmak üzere ikiye ayrılırlar. şirket borçlarından ötürü sorumluluk sınırsızdır ve tüm ortakları eşit derecede yükümlülük altına alır. tüzel kişiliği haizdir, ancak kurumlar vergisine mükellef değildir.

  türk ticaret kanunu'nun 124. maddesinde belirtilmişlerdir:

  (1) ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

  (2) bu kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.
 • şahıs firması yada gerçek kişi tacir bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir. (ttk m.12) ticari ünvanları ad ve soyadlarından oluşur.
  kuruluş maliyeti 500 ila 1000 tl arasında tutar. (bu masraflar içinde kuruluş sırasında katlanacağınız noter masrafları, defter tasdik masrafları, oda giriş aidatları vb. kalemler vardır.) öncelikle bir mali müşavire gidip sözleşme imzalanır. gerisini mali müşavirin zaten halledecektir. yapacağı işlemler;
  öncelikle vergi dairesine başlama bildirimi verecektir. vergi dairesi memurları yoklama tutanağı düzenlemek için işyerinizi ziyarete geleceklerdir. bu tutanak ile 10 gün süre içinde ticaret siciline tescili yaptırılır.
  kuruluş işlemlerinin ticaret sicilinde mersis üzerinden yürütülmesi zorunludur. (bkz: mersis)
  iki veya daha fazla gerçek kişi tacirin bir araya gelip kurulan ortaklık türleri de vardır (bkz: (bkz: kolektif sirket)(bkz: komandit sirket)
hesabın var mı? giriş yap