şükela:  tümü | bugün
  • murat belge tarafından yazılan inceleme kitabı. iletişim yayınları tarafından basıldı.

    --- spoiler ---

    türkiye’de modern şiirin tarihini nasıl başlatabiliriz? belirli şairlere kurucular demek ve ondan sonra gelen kuşakları birbirine bağlamak mümkün müdür? edebiyatımızda kesintisiz bir şekilde kendisine yer açan bir şiir geleneğinden bahsedilebilir mi? şair kuşakları arasında hem şiirin izlekleri hem de şairlerin takip ettikleri biçimlerin, imgelerin, “üslûbun” ya da en geniş mânâsında “şiir” türüne dair algının farklılaşması, nasıl bir edebi etki yaratmıştır? murat belge, şairaneden şiirsele’de bu soruların izini sürerek, ama sadece bu sorulara bağlı kalmadan, türkçede modern şiirin değerlendirmesini yapıyor. edebî dilde ortaya çıkan kesintiyle “yeni” biçimini alan şiirleri, bu “yeni”yi bozup kendi dilini üreten şairleri, onların dünya edebiyatıyla, öncelleriyle, çağdaşlarıyla tartışmalarını, alışverişini ele alarak modern şiirin biçimlenişine odaklanıyor. belge, şiirin edebiyat kuramındaki yeri ve bu yere göre değerlendirme kriterleri kadar kişisel tanışıklıkların bıraktığı izleri de hesaba katan, şiiri ansiklopedik bir tür olarak değil de toplumsal kültürle ilişkisi çerçevesinde inceleyen bir tartışma sunuyor.
    --- spoiler ---
  • belge'nin şiirden anlamadığını açıkça ortaya koyan kitap. şair, şiir, nesir üzerine aslî sorular yok. o şöyle demiş belli ki, bu böyle yapmış işte gibi yorumlarla şiir konuşulmaz. kitabın alt başlığı türkiye'de modern şiir. al işte buradan yak. ne demek modern şiir. hangi zaman dilimlerini modern olarak belirtebiliriz? özellikle şu zamanda modern demek ne demek? 'bağıtlılık' kelimesini kimden öğrendiysen, onun modernisindir aslında. belge, şiir üzerine, özellikle türk şiiri üzerine bir şeyler söyleyeceğine (bkz: edebiyatta ermeniler) kitabının ikinci cildi olarak ermeni şairleri, ermeni şiirinin derinliğini incelese daha iyi ederdi.