1. yoldan çıkmış şakirtlerin sonradan bunu "şakko" olarak kısalttıkları görülmüştür kimi çevrelerde..