şükela:  tümü | bugün
 • haziran 1663’te bursa kadısına gönderilen bir ferman. ramazan bayramında bayram yerleri kurulmuş salıncak, beşik, dolap gibi lunapark araçları yanında saz çalıp eğlenen halkı birileri istanbul’a gammazlamış. meğer böyle eğlenceler istanbul’da da yasakmış. beylerimiz her şekilde eğlenirken halka ramazan bayramında bile eğlenceyi çok görmüşler. fermânın sinan çuluk tarafından yapılan çevriyazısı şöyle.

  burusa monlasına ve ağasına ve kethüda yerine ve yeniçeri serdarına hüküm ki ;
  1 - hâliya asitane-i saadetimde hayli zamandan beru iyd günlerinde salıncak ve t (d)olab ve beşik ve bunun emsâli şeyler bi'l külliye ref' olmuşken ve sâir yerlerde dahi bu makule şeylere bir vechile izin
  2 - ve ruhsat yoğiken mahruse-i burusa'da iyd günlerinde salıncaklar ve dolaplar ve beşik ve bunun emsali şeyler ve çöğür ve çeşte ve enva’i saz ile dernek ve cemiyet ve nice fesad
  3 – eyledikleri istima olmağla imdi bu makule şeylerden fermanım üzre asitane-i saadetim pak olmağla min ba’d bursa’da dahi iyd günlerinde salıncak ve dolap ve beşik ve bunun emsali
  4 – lu’ba müteallik bir şey ettirmeyip ve çöğür ve çeşte ve bilcümle saza müteallik dahi asla bir kimesneye saz çaldırmayıp ve ol bahane ile dernek ve cemiyet ve fesad ettirmeyesin
  5 – şöyle ki bundan sonra bayram gününde salıncak ve dolap kurulduğu ve bu men’ olunan bir şey bulunduğu istima’ olunur ise sen ki kadısın mes’ul ve mu’ateb olursun ve siz ki
  6 – bursa ağası ve kethüda yeri ve yeniçeri serdarısın hakkınızdan gelinmek mukarrerdir. vech-i meşruh üzre amel eylemeniz babında ferman-ı alişanım sadır olmuştur deyu şurutuyla yazılmıştır.
  fi evahir-i za sene 1073

  https://www.facebook.com/…41.100004260578359&type=3
 • osmanlı çomarının geçmişten günümüze uzandığını göstermiştir.