şükela:  tümü | bugün
 • 7. yüzyıl ünlü tesfircilerinden

  mekana, zamana, objelere, şahıslara ve böyle şeylere ait rüyalar görebilirsin fakat onlar gerçek değildirler uyanık durumda bu dünyayı tecrübe edersin, hayat uzatılmış bir rüya görme durumudur, bundan dolayı gerçek değildir
 • gerçek; mutlak varlık, bilgi ve mutluluk olan brahman’dır. kainat gerçek değildir. brahman ve atman (insanın manevi benliği) , birdir’ shankara, felsefesini bu kelimelerle özetliyor.

  shankara, ‘gerçek’ olarak sadece değişmeyeni ve yok olmayanı kabul ediyor. şayet varlığı geçici ise, ne herhangi bir obje (nesne) ne de herhangi bir çeşit bilgi gerçek olamaz. mutlak gerçek daimi varlığı, mevcudiyeti ifade eder. eğer uyanık durumlarla, rüya görme esnasındaki muhtelif tecrübeleri düşünürsek, rüya görme esnasındaki tecrübelerin uyanık durumdaki tecrübeler tarafından ve uyanık durumdaki tecrübelerin rüya görme durumundaki tecrübeler tarafından tekzip edildiklerini keşfederiz. her iki tecrübede rüyasız uykuda yok olur. başka bir deyimle, zahiri veya deruni her bilgi mevzuu değişikliğe hedeftir ve bu sebepten shankara’nın tabiri ile ‘gerçek değildir.’

  sahankara, dünyanın sadece varlığı bizim idrakimize dayandığından dolayı gerçek olmadığını söylemiyor. o’na göre dünya hem vardır, hem yoktur. o’nun gerçek olmadığı, aydınlanmış bir ruh, en yüksek mistiki tecrübeye ulaştığı zaman anlaşılabilir. aydınlanmış bir ruh, deneyüstü (transcendental) şuurluluğa ulaştığı zaman, benliği (atman), saf mutluluk, saf akıl ve ikincisi olmayan bir olarak idrak eder. bu şuurluluk durumunda her çokluk anlayışı her çokluk anlayışı kaybolur, artık benim ve senin duyguları yoktur. o zaman benlik, bu dünya görüntüsünün temeli, bir, gerçek, brahman olarak mümtaz olur. advaita vedanta, düşünce ve madde dünyasının en yüksek gerçeğini red eder. zihin ve madde, sonlu objeler ve benzerleri, brahman’ın yanlış bir tefsiridirler, shankara’nın öğrettiği şey budur.

  tıpkı bir çamur çanağın veya vazonun, çamurdan başka, bir şey olmadığının anlaşılması gibi , esasen brahman olan, brahman’dan doğmuş olan bu kainatın sadece brahman olduğunu anla, brahman’dan başka hiçbir şey yoktur.

  islam alemi tasavvuf düşüncesi ile bütünsellik fikrine ulaşırken, doğu düşüncesi buna yoga yoluyla yaklaşmaktadır. yoga’nın anlamı, atman’ı (gerçeği) atman olmayan’dan (görüntüden) ayırma demektir ve yoga, zihnin faaliyetlerini kontrol altına alarak, kişisel benliği evrensel benlikle birleştirme yöntemidir.
 • klasik vedanta felsefesinin kurucusu olan hintli filozof.temelde insanın kendi varolu$unun dar kalıbından, acıdan nasıl kurtulabileceği sorusunu yanıtlamaya çalı$mı$tır.

  kurtulu$a giden davranı$ ilkeleri olarak:
  -ki$inin sonsuz olanla sonsuz olmayan arasındaki farklılığı görmesi
  -ki$inin kendine egemen olması
  -ki$inin ne bu dünyada ne de öbür dünyada hiçbir kar$ılık beklememesi
  -ki$ini inançlı olması
  -ki$inin dünyaya bağımlı olmaktan kurtulmayı özlemesi gerektiğini belirtmi$tir.
 • (bkz: sozluk ankara)