1. deri ülserlerinin geneline verilen isim. frengide treponema pallidum tarafından hastalığın ilk evresinde ortaya çıkarılan papilloma bir sert şankr'dır.