şükela:  tümü | bugün
 • bir dağılımın normal dağılımdan farklılık göstermesi durumu.
  (bkz: standart sapma)
 • (bkz: deviasyon)
 • (bkz: clinamen)
 • (bkz: sapma acisi)
 • sol sapma içinde olanlar, devrim anı gelmeden devrime kalkışan maceracılar,

  sağ sapma içinde olanlar ise, devrim anı geldiğinde kaçanlardır.
 • (bkz: the swerve)
 • adwin m. lamert tarafından birincil ve ikincil sapma olarak ayrılmıştır. birincil sapma norm ihlalinde veya suçta başlangıçta yapılan faaliyetlerdir. aktör üzerinde çok az etki yapar ve unutulur. ikincil sapma, toplumun yaptırım uygulamaya başlamasıyla ortaya çıkar ve sapma çoğalır. suçlular kendilerini toplumdan izole edilmiş ve kendi sapmış rollerine sıkıca kilitlenmiş hissederler. bunlar sapmış alt kültürler veya gruplar oluşturabilmek için kendileri gibi etiketlenmiş başka kişiler ararlar.
  birincil sapma, toplumsal, kültürel, psikolojik, fizyolojik nedenlerle ya da bunların kombinasyonlarıyla ortaya çıkan eylemlerdir. birincil sapma, toplumsal olarak tanınmış ve arzu edilmeyen bir davranış olarak tanımlanmışsa da davranışı gerçekleştiren kişinin statüsü açısından ikincil sapma kadar önemli değildir. ikincil sapma, kişilerin yapmış olduğu eylemlere karşı toplumun verdiği tanımlanmış tepkilere bağlı olarak ortaya çıkar. toplumun verdiği tepki kişide damgalanma, cezalandırılma ve ayırt edilme etrafında şekillenen, kişinin toplumla etkileşimini, toplumsal rollerini ve kendisi hakkındaki düşüncelerini belirleyen bir durum yaratır. burada söz konusu olan yüz yüze ilişkilerin ötesinde, kamusal ve özel aktörlerin kişileri tanımlaması ve sınıflandırması; onları birtakım cezalandırma, sınırlandırma ve ödüller aracılığıyla toplumsal kontrol altında tutması, toplumdan ayrıştırarak belirli çevrelerle izole etmesidir.*

  *adwin, m. lamert, human deviance, social problems and social control, 2nd. ed., new jersey, prentice-hall, 1972, pp. 62-64.