1. durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli kati cisim.
  2. kürek sporunda kullnılan teknelerin altında bulunan, teknenin düz gitmesini sağlayan kısım.
  3. radyo kozmos'ta yayınlanan,salıları 21.00 dan itibaren bize progresif rock ziyafeti sunan harika program

sarkaç hakkında bilgi verin