şükela:  tümü | bugün
  • bir $eyin olmasi ya da olmamasi durumunu, ba$ka bir olayin sonucu ile ili$kilendirmek.
    "-abi, kizi verceklermi$ ama ba$lik parasi pe$in olsun diye $art ko$tular!..."
    "-iyi, almiyom kizi, vekil vukelaya verirler o zaman... tobe tobe."