şükela:  tümü | bugün
 • dünya küçük işte. 19.2.1963'te kaleme alınan jurnal metni oğul raymond de saussure'e ait bir konferanstan yola çıkılarak oluşturulmuş. konu, angoisse : bunaltı.
  peki kim bu oğul?
  psikiyatrist-psikanalist deyip kaçalım şimdilik : kimmiş?

  "yetişkin insana gelince, fert angoisse'ını çeşitli şekillerde ifade etmek suretiyle ondan kurtulabilir, yani "catharsis artistique" sayesinde. bu, bir kılık değiştirmeyi icap ettirir. insan hissetmekte olduğu veya bir zamanlar yaşadığı acıları kendine de başkalarına olduğu gibi açmak istemez. onları mübağalandırmak, küçültmek, alay konusu yapmak veya süslemek suretiyle yok edemese(k) bile hafifletebilir(iz). gerçek sanatkar, sıkıntılarından bir kısmını üslup planına aktarır ve eserini yaratmak suretiyle angoisse'ının sembolik tasfiyesini başarmış olur. eser sayesinde, kendini daha iyi tanır ve (daha çok) olgunlaşır. fakat bu tasfiyenin müessir olabilmesi için, boyuna aynı temalara ve aynı şekillere bürünmemesi, kendi dertlerini, kendi hayatını anlatma ihtiyacının, düpedüz anlatma alışkanlığına istihale etmesi lazım."(jurnal - cilt-1)

  eklemiş : "ama bundan, angoisse kabiliyet yaratır gibi bir netice çıkarılmamalı, angoisse sadece istihsali kamçılar."

  zeyl : iokaste kompleksi
 • dilbilimde yapısalcılığın* babası olarak kabul edilir. "la langue a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même" kalıbıyla her kapının arkasından çıkabilir.
 • göstergebilimin kurucularından isviçreli dilbilimci ferdinand de saussure'dur.
  saussure'un göstergebilimde temel modeli, gösterge, anlamı olan fiziksel bir nesnedir, ya da onun terimiyle söylersek; bir gösterge, bir gösteren ve gösterilenden oluşur. gösteren, göstergenin algıladığımız imgesidir - kağıt üzerindeki işaretlerdir, havadaki seslerdir. gösterilen, gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavramdır. bu zihinsel kavram, aynı dili paylaşan aynı kültürün üyelerinin tünü için ortaktır.
 • dilbilim okuyan kişilerin 4. yıldan sonra adını duyduğunda krize girmelerine sebep olan kişi.
 • dili, göstergeler sistemi olarak tanımlamasından sonra bazı dil bilimciler dilin işleyiş yapısını açıklarken din, tarih ve kültür merkezli bi yaklaşımı reddettiler. rus dil bilimciler ise bunun aksini iddia ederek, yazınsallığı tercih edip, dünya edebiyatına büyük katkı yapmış oldular.
 • yapısalcı dil biliminin öncüsü. ayrıca ders notları öğrencileri tarafından kitap haline getirilmiştir.

hesabın var mı? giriş yap