şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 22 temmuz 2007 tarihinde yapılacak seçimlerde uygulanacak olan yasaklardır.yüksek seçim kurulunun 8.5.2007 gün ve 246 sayılı kararı ile tespit edilmiştir.

  i- seçimin başlangiç tarihinden itibaren (04/05/2007) ;

  1- seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde her türlü seçim çalışması yapılmasının ve parti bürosu kurulmasının yasak olduğuna,

  2- hoparlörle propagandanın 12 temmuz 2007 perşembe gününe kadar halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 298 sayılı kanun’un 50 nci maddesinde belirlenen koşullara uymak suretiyle serbest olduğuna,

  3- 12 temmuz 2007 perşembe gününde başlayan serbest propaganda süresi içinde ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka açık ve kapalı yerlerde toplu olarak propaganda yapılmasının yasak olduğuna,

  4- partilerin ve adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılığı ile dağıtılmasının yasak olduğuna,

  5- el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme yeterliğini haiz olmaları gerektiğine, genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanların ilan dağıtamayacaklarına,

  6- 298 sayılı kanunun 62 nci maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetlilerin seçimlerde de tarafsızlıklarını korumak zorunda olduklarına, bu kapsamda olanların siyasi partilere veya adaylara her ne nam ve ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunmalarının yasak olduğuna,

  7- memur ve hizmetlilerin siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmalarının, her türlü araç ve gereç ile imkanlarını kullanmalarının veya kullandırılmalarının yasak olduğuna,

  8- propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, türk bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasak olup, seçim propagandalarında, türkçe’den başka dil ve yazı kullanılmasının yasak olduğuna,

  9- bankalar kanunu’na tabi teşekküllerin, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmalarının yasak olduğuna, daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukarıdaki fıkrada mahiyeti belirlenen her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınların da aynı hükme tabi olduğuna,

  10- hiçbir siyasi parti veya bağımsız aday tarafından, 298 sayılı kanunun 60/2. maddesinde sayılanlar hariç 02 temmuz 2007 cumartesi akşamına kadar duvar ilanı, flama ve bayrak asılamayacağına,

  11- 02 temmuz 2007 cumartesi akşamına kadar, sabit reklam yerlerinden (bilboard, pano vs.) ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde seçime katılacak siyasi partiler ve bağımsız adayların başvuruda bulunmaları halinde eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanmalarının mümkün olduğuna,

  12- cep telefonları ile belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası yapılamayacağına, yapıldığı takdirde hukuki ve cezai açıdan ilgili imtiyaz şirketlerinin sorumlu olacaklarına,

  13- bütün bu uygulama ve yasakların, genel mevzuat çerçevesinde seçimin başlangıç tarihi olan 04/05/2007 tarihinden 02/07/2007 tarihine kadar mülki idare amirlerinin yetki, gözetim ve denetimi altında; 02/07/2007 tarihi ile 21/07/2007 tarihleri arasında ise ilçe seçim kurullarının denetimi ve gözetimi altında yürütülmesine, ancak duvar ilanı ve afişle propaganda konusunda da son yirmi günlük süre içinde ilçe seçim kurullarının yetkili olduğuna, (298 sayılı kanun’un 60 ıncı maddesi)

  14- seçim döneminde (seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadarki süreçte) şehir içi toplu ulaşımı sağlayan araçlara, siyasi propaganda içeren afiş, flama ve posterlerin asılamayacağına,

  15- belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılmakta olan raylı araçlara ve bu araçların bulunduğu yer altı ve üstü merkezlerine veya raylı araçların içerisinde bulunan her türlü reklam araçlarının seçim dönemi içerisinde propaganda yasakları kapsamında olduğuna,

  16- siyasi partiler ve bağımsız adayların; postaya açıktan, ambalajsız olarak verecekleri el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtların belli bir adresi içermesi şartı ile, sadece ptt kanalıyla oy verme gününden önceki gün saat 18.00’e kadar (yani son yirmidört saat dışında) dağıtımında kanunen bir sakıncanın olmadığına, ancak son yirmidört saat içinde bu tür gönderilerin dağıtımının yasak olduğuna,

  ii- seçim propagandasinin başlangici olan 12 temmuz 2007 tarihinden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde;

  1- 298 sayılı kanun’un 62 nci maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle bankalar kanunu’na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmasının yasak olduğuna,

  2- başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklarına, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenlerin yapılamayacağına ve resmi ziyafet verilemeyeceğine, başbakan ve bakanların seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında bu kanun hükümleriyle bağlı olduklarına, başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memurun katılamayacağına,

  iii- karar örneğinin;

  1- tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

  2- seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

  3- cumhuriyet başsavcılıklarına iletilmek üzere adalet bakanlığına,

  4- mülki idari makamlara iletilmek üzere içişleri bakanlığına gönderilmesine,

  5- resmi gazetede yayımlanmasına,

  08/05/2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 • bu seçimde öğrendimki muhtar adayları bir yerlerden özel izin alarak bozabiliyorlarmış bu yasağı...

  seçimden bi gün önceki akşam kapı çalıp at hırsızı kılıklı bir herif ve yanında sevimli bir çocuk muhtar adaylarının pusulalarını dağıtabiliyor.

  - merhaba, yeni muhtarımız bıdıbıdı hıdıhıdının oy pusulasını dağıyıyoruz almak ister misiniz? almak zorunda değilsiniz tabii sizin tercihiniz. (bak sen almayabilirmişimde anlayışlı bir insan)
  - biz burada oy kullanmıyoruz. teşekkür ederiz.
  - hee iyiii (ne oldu gitti kibarlık falan)

  diğer dairelere yönelir kendisi, bu sırada arkadaşımın tüm durdurmalarına rağmen atlarım.

  - hocam seçim yasakları başlamadı mı? yasal mı bu?

  bozulur üst kata çıkmaktan vaz geçer sinirlenir.

  - özel izin aldık biz!!!

  nerden aldınız diye sormama ev arkadaşım boşver ya uğraştırma şimdi diyerek engel olur. amcada apartmandan çıkıp sokağın ortasında diğer apartmanları dolaşan elemanlarla buluşur.

  gerçi sadece bu değil istanbul'da garip bir şekilde pek uyulmuyor bu yasaklara, istanbulda yasakların başladığı gün duvarları kaplayan bütün seçim posterleri, meydanların üstünü kapatıp çatı görevi gören bayraklar, her boş yerde bulunan afişerde tek bir eksilme yokken, aynı gün izmitte tek bir afiş, bayrak, poster mevcut değildi.
 • seçim yasakları başlamadan önce gazetelerde yapılan haber, propaganda ve tahminler var, var. * şimdi iki gün öncesinin gazetesi de bu yasak kapsamında değerlendirilip, bu nüshalar toplatılıp, imha edilmiyorsa(mesela kütüphanelerde bulunuyor şu an), internet erişimlerine kısıtlama getirilmiyorsa, seçim yasaklarından önce yazılmış yazılar da aynı şekilde muamele görmelidir.

  böyle de yorumlanabilir seçim yasakları.

  hadi böyle yorumlamayacaksınız, geçici olarak, başlığı olduğu gibi silin de bir şeye benzesin yassah. yassah. *
 • artık başlamasını dört gözle bekliyorum bu yasakların. gına geldi ulan sol frame'in anasının sikilmesinden, oh finaller bitti iki takılayım sözlükte kafa dağıtayım diye seçim seçim akp chp mhp rte vs vs almış götürmüş sol frame'i.

  ulan bir de gençlik apolitik derler.
 • 2 haziran'da başlayan ve seçim tahminleri - anketler dahil birçok yasak getiren uygulama sözlükte uygulanmıyor sanırım. ya bir tepki ya da pek siklemiyor sözlük yönetimi.
 • muhtemelen referandumda olduğu gibi twitter'dan delinecektir. teknolojinin gözünü seveyim.
 • ntvmsnbc tarafından seçime 2 gün kala son anketler yayınlanarak delinmiştir. ya da ben yasakları yanlış yorumluyorum.
 • yapılan açıklamaya göre kişinin kendi iradesiyle verdiği oyu açıklamasının seçim yasaklarına takılmadığını görmek mümkün olduğu halde, sözlük yazarları arasında ilginç bir kaos ortamı yaratmış ilginç yasaklar. mesela ekşi itiraf'a ben baltalı mehmet paşanın bayırlıdere partisine oy verdim demek mümkünken bunun imkansızlaştığı zannediliyor. zira senin kime oy verdiğinin diğerlerini pek bağlamayacağından dolayı yorum veya propoganda yapmadığın sürece, bayırlıdere'ye verdiğin oyu açıklayabilirsin. bayırlıdere'ye oy verirken mahmutpaşa partisinden 4 kişinin seçime bariz şike karıştırtığı tarafımdan görülmüştür diyemezsin. aslında onu da diyebilirsin ama üstte diyemeyeceğin yazıyor. gerçekten böyle bir şey gördüysen ve yazmak istiyorsan, bu bildiğim kadarıyla ekşi sözlük'ten çok seni bağlayan bir sorun oluyor.

  son zamanlarda ülkenin gençlerinin çok sevdiği bazı eğlence programları daha fazla para kazanmak ve değişen meydayı kendi kontrolünde yönlendirmek istediği için sosyal medya adıyla uydurdurkları şey, bazı yazar arkadaşlarımızın kendilerini çok önemli zannetmesine sebep oluyor lakin öyle bir şey yok. git tiwitine ben buna oy verdim, inşallah bu parti kazanır de, diğeri kazanırsa ülkenin hali duman olur de. sen susmaya meyilli olmadıkça bu konuda pek sıkıntı çıkmayacaktır...
 • bir kez daha goruluyor ki bu yasaklarin cogu cagimiza uymamakta ve coguna uyulmamaktadir. tum bu yasaklarin tekrar elden gecirilmesi gerekiyor. oy verme esnasinda cep telefonu olaylarinin tekrar elden gecirilmesi gerektigi gibi. oyle sandigin basinda varsa kenara koyunlarla olacak is degil. mantiksiz ve anlamsiz.