şükela:  tümü | bugün
 • hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösteren uzun etkili geniş spektrumlu üçüncü kuşak parenteral bir sefalosporindir.
 • bos u geçer. menenjitte profilaktik olarak kullanılır.
 • triakson = üç bacaklı*, üç bacaklı=zenci, zenci=uzun* mantığıyla uzun etkili olarak ezberlediğim ve bana sınavda puan kazandırmış bir ilaç.
 • bakteriyel menenjitin ampirik tedavisinde kullanılan antibiyotik. ancak ülkemizde direnç oranlarının artmasıyla birlikte ampirik tedavi olarak yanına vankomisin eklenmesi de gündemde.

  tabi hasta yenidoğan veya 65 yaş üzeriyse listeria monocytogenes için ampisilin de eklemek lazım.

  ayrıca komplikasyonları önlemek için deksametazon olmazsa olmaz.
 • oo bakteriel menenjit alırım bi dal
 • akciğer enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, beyin zarı enfeksiyonu tedavisinde damardan veya kas içine uygulanarak kullanılan geniş spektrumlu antibiyotik.
  tıbbi adıyla üçüncü kuşak sefalosporin
 • geniş spektrumlu, uzun etkili üçüncü kulak sefolosiporin
  uzun etkisinin sebebi yarınlanma ömrü değil düşük mic ( minumum inhibitör konsantrasyonu) değeridir.
 • 3. kuşak sefalosporin grubunda yer alan beta laktamazlara kısmen dirençli, gram negatif enterik basillere ve streptokoklar gibi gram pozitif mikroorganizmalara karşı etkili ancak pseudomonas mrsa ve atipik patojenlere karşı etkisi olmayan sıklıkla toplum kaynaklı pnömoni, üriner sistem ve safra yolları enfeksiyonları ile menenjit tedavisinde sıklıkla kullanılan oral formu bulunmayan antibiyotik