şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (bkz: unix)'lerin hakkinda en cok yanildigi konu.. (bkz: segmentation fault)
 • biyoloji terimi olarak; bir vücut yada yapinin benzer parçalara bölünmesi, zigotun geçirdigi bölünme evreleri.
 • pazarlama planı öncesi* binilmesi gereken pazarlamanın üç atlısının en önde gideni. diğerleri sırasıyla hedef pazarı belirleme* ve konumlandırmadır*.

  segmentasyon ya da türkçe adıyla bölümleme, pazar içinde var olan grupların, pazarlamacının dileği ve ürünün özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi işidir. pazar, çeşitli şekillerde bölümlenebilir. bu şekillerin en çok kullanılanları demografik bölümleme (yaşa, gelire, cinsiyete, mesleğe vs. göre), coğrafi bölümleme (doğu-batı, büyük şehir-kasaba vs. gibi), psikografik bölümleme (hayat tarzı, değer yargıları vs. gibi) ve davranışsal bölümlemedir (kısaca tüketicinin ürüne karşı olan davranışsal yapısı, örneğin ürünü bilenler-bilmeyenler, satın alanlar-almayanlar, sadık müşteriler-nefret edenler vs. tarzında). bölümlemede önemli olan oluşturulan her bir segmentin, belli bir pazarlama mesajına aynı şekilde tepki vermesini sağlamaktır. bir başka deyişle, pazarda oluşturduğunuz bir bölümde (segment) bulunan tüketicilerin büyük bölümü, sizin -mesela bir kampanyanıza- aynı tepkiyi vermiyorlarsa, bölümlemeniz hatalıdır.

  segmentasyon, pazarın tamamına nüfuz etmeye çalışmaktansa, pazar içinde ürünü alma ihtimalinin daha fazla olduğu grupların belirlenmesine yarar. pazar bölümlendikten sonra, bu gruplardan en uygun olanları seçilir ve bu işleme hedef pazar belirleme adı verilir. eğer bütün gruplar seçilmişse buna farklılaştırılmamış hedef seçimi* denir. eğer var olan gruplardan sadece bazıları seçilmişse bu, farklılaştırılmış hedef seçimi* olarak anılır. sadece bir segmentin seçilmesi durumuna ise yoğunlaştırılmış hedef seçimi adı verilir*. yoğunlaştırılmış hedef seçiminin bir ileri noktası niche marketingdir.

  pazarlar bölümlenip hedef pazarlar seçildikten sonra, bölümlendirme kriterlerine göre ürün konumlandırılır, 4p hadisesine daha sağlam bir zeminde yol alınır. *
 • turkcesi bolutleme olan kelime
 • alm. segmentierung
 • zigotun çoğalmak üzere bölünmeye başlamasıdır.
 • segmentasyon, paging tarzı bir bellek koruma yöntemidir. paging'in aksine segment boyutları fixed size değildir, değişebilir. segmentasyonda bir sanal adres temel olarak segment indeksi ve offset'ten oluşur. işletim sistemi, segment tablolarına bakarak o indekse karşılık düşen bellek taban adresini bulur. segment tablosunun temel alanları da taban adres ve segment boyutudur. eğer sanal adresin offset değeri, tabloda bulunan segment boyutu değerini aşarsa hata fırlatılır (unix bu noktada segmentation fault verir). fakat aşmadıysa offset ile segment taban adresi toplanır ve gerçek bellek adresi elde edilir. eğer segmentasyon paging ile birlikte kullanılacaksa, sanal adresteki offset alanı, bellek offset'i değil de page table offset'ine karşı düşer.

  linux'ta segmentasyon yoktur. (güya) portability adına bazı işlemciler desteklemediği için kernel'e eklenmemiştir. user modda tüm prosesler komutlara ve verilere erişmek için aynı segment değerlerini kullanırlar. bunlar user code, user data, kernel code, kernel data segmentleridir. bu segmentlerden birine erişileceği zaman sistemde fixed ayarlı segment taban adresleri gerekli segmentation registerlara yüklenir.
 • (bkz: crm)
 • pazarı küçük kesimlere ayırma. bu sayede pazarı ve hedef tüketiciyi daha iyi tanımlarız.